İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar plan paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 3345/3 40 2015-10-15 598 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih, 338 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, Muallimköy 1/5000 42 2015-10-15 600 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye Çiftlik 1/5000 168/1, 168/2, 168/3, 168/6, 0/2149 44 2015-10-15 602 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, K-1, K-2, K-3, K-4 gelişme konut alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 48 2015-10-15 606 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 3892 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000 0/3892 52 2015-10-15 610 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.d nazım, G.23.c.02.d.2.c-2.b uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 04.05.2015 tarih ve 2015/7777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/5000 36 2015-09-17 519 2015-10-15 2015-11-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Karaköprü (Hisareyn) Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.03.d nazım, G.23.c.03.d.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında yer alan 11.08 ha'lık alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 21/07/2015 tarih ve 6595 sayılı Olur'u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanı sınırın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/5000 37 2015-09-17 520 2015-10-15 2015-11-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.b.24c nazım, G.23.b.24.c.1.b-1.c-2.d-2.a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909,X:4515165.048 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 12,6 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 44 2015-09-17 527 2015-10-13 2015-11-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d-21c nazım imar planı paftaları, 866 ada 10, 23 parsel, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ve 864 doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman, Fatih 1/5000 866/10, 866/23, 1733/10, 1733/11 61 2015-08-13 480 2015-09-18 2015-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi,Ereğli planlama bölgesi, 1/50000 ÇDP ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 45 2015-06-11 349 2015-09-17 2015-10-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c, G24.d çevre düzeni plan paftaları, 1/25000 ölçekli G23.c.2, G24.d.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c, G24.d.01.a-01.d nazım imar plan paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, Ovacık 1/50000-1/25000-1/5000 0/4794, 0/4834, 0/4839, 0/4840, 0/4841, 0/6841 16 2015-07-14 371 2015-09-15 2015-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Karabaş, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G.23.b.3-G.23.c.2 ve G.23.b.24.c-G.23.c.04.b nazım ve G.23.b.24.c.3.a-3.b-3.c ve G.23.c.04.b.2.b uygulama imar planı paftaları, Y:495.022-X:4.514.112 ve Y:495.532-X:4.512.605 koordinatları arasında yer alan Ömer Türkçakal Bulvarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Karabaş, Körfez, Sanayi 1/25000-1/5000-1/1000 56 2015-08-13 475 2015-09-15 2015-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000 518/2, 518/3 19 2015-08-13 438 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000-1/1000 615/5 20 2015-08-13 439 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.4b uygulama imar planı paftası, 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/1000 190/1 22 2015-08-13 441 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2b uygulama imar planı paftası, 1759 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/1000 1759/8 25 2015-08-13 444 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 776/3 26 2015-08-13 445 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mudarlı ve Kargalı Köyü arası Sığırlık Merasında kalan Kocaeli Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2020 kararı gereği hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mudarlı, Kargalı 1/50000-1/25000 38 2015-08-13 457 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19.c-19.d nazım imar planı paftaları, 4317 ada 1, 3, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4317/1, 4317/3, 4317/20, 4317/21, 4317/22, 4317/23, 4317/24 39 2015-08-13 458 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4758/6, 4758/9 43 2015-08-13 462 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.4c uygulama imar planı paftası, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yunus Emre 1/5000-1/1000 0/286, 0/287 47 2015-08-13 466 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Eseler Mahallesi, G24.a.22.a nazım, G24.a.22.a.1.c uygulama imar planı paftası, 124 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eseler 1/1000 124/1, 124/2 54 2015-08-13 473 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 105 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000 105/5 55 2015-08-13 474 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı ve Kabaoğlu, G32b, G23b3 ve G23b19c, G23b19d, G23d4a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Arızlı, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000 57 2015-08-13 476 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı