İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitler 1/5000 153/75 54 2016-01-14 52 2016-02-11 2016-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c2 nazım imar planı paftası, Kocaeli KTVKK'nın 02.09.2015 tarih ve 2176 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 1422 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Saraylı 1/5000 0/1422 55 2016-01-14 53 2016-02-11 2016-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.23d nazım imar planı paftası, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/384, 0/388, 0/584, 0/586 59 2016-01-14 57 2016-02-11 2016-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 55 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/5000-1/1000 1056/55 62 2016-01-14 59 2016-02-11 2016-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım, G24d.01a.2c uygulama imar planı paftası, tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 66 2016-01-14 62 2016-02-11 2016-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa 1/5000-1/1000 283/52 55 2015-12-17 711 2016-01-26 2016-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli-Tepeköy Bölgesi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu, Ereğli, Tepeköy 1/5000 68 2015-12-17 724 2016-01-26 2016-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 380 ve 381 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karşıyaka 1/5000 380/0, 381/0 27 2015-12-17 683 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 454/1, 454/2 29 2015-12-17 685 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1b uygulama imar planı paftası, 247 ada 1 nolu parsel ile 4807 nolu parsel arasında kalan 7.00 m’lik yolunda kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/1000 247/1, 0/4807 30 2015-12-17 686 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 510. sokağın bir kısmını kapsayan ve 25.00m imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 31 2015-12-17 687 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/1000 32 2015-12-17 688 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.14.d.4.c-19a.1.b uygulama imar planı paftaları, 470, 473, 474 ve 475 nolu adalar ve civarında geçen enerji iletim hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/1000 470/0, 473/0, 474/0, 475/0 33 2015-12-17 689 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000 3762/14, 3762/15 42 2015-12-17 698 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Kavaklı, Piyalepaşa, Topçular ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23c.01c, 02c nazım, G23c.01c.1c, 3c, G23c.02c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 450 ada 12, 13, 14, 15 nolu parseller, 1882 parsel, 391 ada 1 nolu parsel ile 159 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kavaklı, Piyalepaşa, Topçular, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 450/12, 450/13, 450/14, 450/15, 0/1882, 291/1, 159/1 52 2015-12-17 708 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük, Başiskele Gölcük ve Başiskele İlçeleri sınırları içerisinde, "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 54 2015-12-17 710 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım imar planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000 146/5, 146/10, 146/11 56 2015-12-17 712 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.3 ve G23b.19c. nazım imar planı paftaları, 223 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/25000-1/5000 223/1 57 2015-12-17 713 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarışeyh 1/5000 0/1978 60 2015-12-17 716 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.b.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000-1/1000 3327/1 61 2015-12-17 717 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.07.a nazım imar plan paftası, 37 ada 55 ve 56 nolu parseller, 408 ada 147, 148 ve 159 nolu parseller ile 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık 1/5000 37/55, 37/56, 408/147, 408/148, 408/159, 613/1 67 2015-12-17 723 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftası, 108 ada 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 31, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 52, 51, 62 nolu parseller ile 120 ada 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 22 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000-1/1000 108/33, 108/34, 108/35, 108/36, 108/37, 108/38, 108/39, 108/40, 108/41, 108/42, 108/43, 108/44, 108/45, 108/31, 108/32, 108/30, 108/29, 108/28, 108/27, 108/26, 108/52, 108/51, 108/62, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 120/14, 120/17, 120/18, 120/22, 12 70 2015-12-17 726 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.2c,2d,3a,3b uygulama imar planı paftaları, 115 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/1000 115/1 73 2015-12-17 728 2016-01-18 2016-02-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy Merkez 1/5000-1/1000 66 2015-12-17 722 2016-01-11 2016-02-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı