İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.3, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.d.4.b, uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/25000-1/5000-1/1000 1858/14, 1858/15 52 2015-07-14 407 2015-08-05 2015-09-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22b.17c - 18d - 23a - 22b nazım imar planı paftalarında, 444390.870 - 446824.762 yatay, 4521299.844 - 4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alana ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Bayramoğlu 1/50000-1/25000-1/5000 30 2015-06-11 336 2015-07-22 2015-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b3,G23a4, G22b20c-25b, G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 32 2015-06-11 338 2015-07-22 2015-08-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 0/497, 0/498 14 2015-06-11 320 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.23d nazım, G23b.23d.1a uygulama imar planı paftaları, 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mersincik 1/1000 2347/1 20 2015-06-11 326 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.d nazım imar paftası, 1976 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/25000-1/5000 0/1976 24 2015-06-11 330 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar plan paftası, 1286 ada 1, 2 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1286/1, 1286/2, 1286/16 27 2015-06-11 333 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2d uygulama imar paftaları, 72 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 72/7 28 2015-06-11 334 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Siretiye Mahallesi, G23c çevre düzeni planı, G23c.1 nazım imar plan paftası, 314 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Siretiye 1/25000-1/5000 0/314 34 2015-06-11 340 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yuvam Mevkii, G23b.25b nazım, G23b.25b.3d uygulama imar planı paftası, 499100-499200 yatay, 4516300-4516200 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvam 1/5000-1/1000 40 2015-06-11 344 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, 492775-498158 dikey, 4514137-4515835 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede projelendirilen "Seka Park-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın, ana istasyonlarının ve depolama alanının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 41 2015-06-11 345 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d Çevre Düzeni Planı, F24.d3 ve F24.d.19.d nazım imar plan paftaları, 112 ada 33,78 ve 101 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/50000-1/25000-1/5000 112/33, 112/78, 112/101 42 2015-06-11 346 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası 138 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/5000-1/1000 138/1 44 2015-06-11 348 2015-07-08 2015-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b – 2a uygulama imar planı paftalarında yer alan 9.75 ha.’lık “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde yer alan 5140 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 5140/1, 5140/2, 5140/3, 5140/4 1/1000 21 2015-06-11 327 2015-06-30 2015-07-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.c-20.d nazım imar planı paftalarında, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu 31 2015-06-11 337 2015-06-30 2015-07-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.2d uygulama imar planı paftası, 97 ada 66 parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000-1/1000 97/66 51 2015-05-14 280 2015-06-23 2015-07-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b3 nazım imar planı paftası, 195, 234 ve 306 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıllı 1/5000 0/234, 0/306 40 2015-05-14 270 2015-06-23 2015-07-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 492877-493580 dikey, 4507089-4505880 yatay koordinatları arasında imar hatlarının düzenlenmesi ve teknik ve sosyal donatı alanlarında yer değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Damlar 1/5000 28 2015-05-14 259 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.18.a-18.b nazım imar paftası, 408, 768, 769, 784, 785, 786 ve 787 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 408/0, 768/0, 769/0, 784/0, 785/0, 786/0, 787/0 30 2015-05-14 261 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000 478/4 32 2015-05-14 262 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 3 parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/5000 1685/3 35 2015-05-14 265 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.20.d ve G22.b.19.c nazım, G22.20.d.4.a ve G22.b.19.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 3469 ada ve 3468 adalar arasından geçen 12 m. İmar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/1000 3469/0, 3468/0 37 2015-05-14 267 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.2015 tarih ve 1892 sayılı kararı ile ilgili koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili raporu, Eskihisar 1/1000 984/3 38 2015-05-14 268 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/5000 0/2373 41 2015-05-14 271 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı