İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı Mahallesi, G23d.04c ve G23d.05d nazım imar planı paftaları, 1851 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, A.Ulaşlı 1/5000 0/1851 35 2015-09-17 518 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2837 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıköy 1/1000 2837/2 39 2015-09-17 522 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c nazım, F24d.18c.2c uygulama imar planı paftası,493 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çarşı 1/1000 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/10, 493/19 46 2015-09-17 529 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 217 ada 251 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000 217/251 47 2015-09-17 530 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08.b nazım imar planı paftası, 921 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000 0/921 50 2015-09-17 533 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23b.21d nazım imar planı paftası, 261 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000 261/1, 261/2, 261/3 53 2015-09-17 536 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3d-4c imar planı paftası, 464 ve 465 nolu parsellerin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/1000 0/464, 0/465 54 2015-09-17 537 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 58 2015-09-17 541 2015-10-23 2015-11-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, imar plan paftası, 518 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/518 21 2015-10-15 579 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım G22.b.13.c.2c uygulama imar plan paftası, 532 ada 6 nolu parsel ve 531 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/1000 532/6, 531/6 27 2015-10-15 585 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 59 ada 1 nolu parsel ile 64 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhangazi 1/1000 59/1, 64/1, 64/2 31 2015-10-15 589 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a nazım, G22.b.18.c.4.a, G22.b.23.b.2.b,G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4081 nolu ada ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 4081/0 33 2015-10-15 591 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 204 ada 22 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/1000 204/22, 204/26 39 2015-10-15 597 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar plan paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 3345/3 40 2015-10-15 598 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih, 338 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, Muallimköy 1/5000 42 2015-10-15 600 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye Çiftlik 1/5000 168/1, 168/2, 168/3, 168/6, 0/2149 44 2015-10-15 602 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, K-1, K-2, K-3, K-4 gelişme konut alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 48 2015-10-15 606 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 3892 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000 0/3892 52 2015-10-15 610 2015-10-18 2015-12-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.d nazım, G.23.c.02.d.2.c-2.b uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 04.05.2015 tarih ve 2015/7777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/5000 36 2015-09-17 519 2015-10-15 2015-11-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Karaköprü (Hisareyn) Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.03.d nazım, G.23.c.03.d.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında yer alan 11.08 ha'lık alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 21/07/2015 tarih ve 6595 sayılı Olur'u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanı sınırın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/5000 37 2015-09-17 520 2015-10-15 2015-11-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.b.24c nazım, G.23.b.24.c.1.b-1.c-2.d-2.a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909,X:4515165.048 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 12,6 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 44 2015-09-17 527 2015-10-13 2015-11-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d-21c nazım imar planı paftaları, 866 ada 10, 23 parsel, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ve 864 doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman, Fatih 1/5000 866/10, 866/23, 1733/10, 1733/11 61 2015-08-13 480 2015-09-18 2015-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi,Ereğli planlama bölgesi, 1/50000 ÇDP ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 45 2015-06-11 349 2015-09-17 2015-10-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c, G24.d çevre düzeni plan paftaları, 1/25000 ölçekli G23.c.2, G24.d.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c, G24.d.01.a-01.d nazım imar plan paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, Ovacık 1/50000-1/25000-1/5000 0/4794, 0/4834, 0/4839, 0/4840, 0/4841, 0/6841 16 2015-07-14 371 2015-09-15 2015-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı