İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000 872/4, 872/7 60 2015-05-14 289 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısıdaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniyalı 1/5000 504/1 63 2015-05-14 291 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23.a.18.c nazım, G23.a.18.c.3.c uygulama imar paftası, 466 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yukarı Hereke 1/5000-1/1000 466/1 64 2015-05-14 292 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli ve Köseler Mahalleleri, G23.a4 ve G23a.17c nazım imar planı paftaları, 3665, 3666, 1851, 1871 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli, Köseler 1/25000-1/5000 0/3665, 0/3666, 0/1851, 0/1871 71 2014-05-21 299 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4c uygulama imar planı paftası, 4838 ada 3 nolu parsel ile 5044 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/5000-1/1000 4838/3, 5044/2 76 2014-05-21 304 2015-06-15 2015-07-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 11.02.2015 tarih ve 2015/7279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 44 2015-05-14 273 2015-06-02 2015-07-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Behçecik Mevkii, Seymen Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar paftası, 510, 531, 3980, 4540, 4541 ve 5595 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/5000 0/510, 0/531, 0/3980, 0/4540, 0/5595 26 2015-04-16 195 2015-05-22 2015-06-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.b3 G23b.25.d nazım, G23b.25.d.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 6939 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kullar 1/25000-1/5000-1/1000 0/6939 27 2015-04-16 196 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova, Gebze Çayırova ve Gebze Belediyeleri, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.2.-2.d uygulama imar planı paftaları, 4097 adanın doğusunda tescil harici alanda hazırlanan1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 4097/0 34 2015-04-16 203 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a.21.b nazım, G23a.21.b.3.a-3.b uygulama imar planı paftası, Eynerce Kavşağı Projesi için hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 38 2015-04-16 207 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G22b.25.c-25.d nazım, G22.b.25.c.1d-G22.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 parsel ile 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/5000 1554/1, 1468/3 48 2015-04-16 216 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.c-24.d nazım, G23.b.24.d.2.b ve G23.b.24.c.1.a uygulama imar planı paftası, 348 ada 78 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Veliahmet 1/25000-1/5000-1/1000 348/78 50 2015-04-16 218 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d.01.a-01.b-01.c. nazım, G24d.01.a.3.c, G24d.01.b.4.d ve G24d.01.c.1.a uygulama imar planı paftası, 648 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarımeşe 1/5000-1/1000 648/1, 648/2 51 2015-04-16 219 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii G23.b.25.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/1000 344/2 52 2015-04-16 220 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b21.d.2.a uygulama imar paftası 1722 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacı Osman 1/5000-1/1000 1722/2 56 2015-04-16 224 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 611 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, 1/25000 58 2015-04-16 226 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 613 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, 1/25000 60 2015-04-16 228 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Belediyemiz sınırları içerisinde tabiat parkları sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 61 2015-04-16 229 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Merkez Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 614 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, 1/25000 63 2015-04-16 231 2015-05-18 2015-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.d.1b-1c-4a-4d uygulama imar planı paftaları, 3844 ve 3845 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 125000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Yeniköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/3844, 0/3845 19 2015-02-12 80 2015-04-21 2015-05-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.1.c uygulama imar planı paftası, 671 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kullar 1/5000-1/1000 671/3, 671/4, 671/5 13 2015-03-12 124 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar Yakacık Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.1.c uygulama imar planı paftası, 664 adanın doğusunda ve batısında yer alan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yakacık 1/5000-1/1000 14 2015-03-12 125 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar Tepecik Mahallesi,G23c.05.c nazım, G23c.05.c.1.c uygulama imar planı paftası, 788 ada 19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000-1/1000 788/19, 788/20 15 2015-03-12 126 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.03.c nazım imar planı paftası, 539 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 539/3 16 2015-03-12 127 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı