İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit İlçesi, Karabaş, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G.23.b.3-G.23.c.2 ve G.23.b.24.c-G.23.c.04.b nazım ve G.23.b.24.c.3.a-3.b-3.c ve G.23.c.04.b.2.b uygulama imar planı paftaları, Y:495.022-X:4.514.112 ve Y:495.532-X:4.512.605 koordinatları arasında yer alan Ömer Türkçakal Bulvarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Karabaş, Körfez, Sanayi 1/25000-1/5000-1/1000 56 2015-08-13 475 2015-09-15 2015-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000 518/2, 518/3 19 2015-08-13 438 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000-1/1000 615/5 20 2015-08-13 439 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.4b uygulama imar planı paftası, 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/1000 190/1 22 2015-08-13 441 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2b uygulama imar planı paftası, 1759 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/1000 1759/8 25 2015-08-13 444 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 776/3 26 2015-08-13 445 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mudarlı ve Kargalı Köyü arası Sığırlık Merasında kalan Kocaeli Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2020 kararı gereği hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mudarlı, Kargalı 1/50000-1/25000 38 2015-08-13 457 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19.c-19.d nazım imar planı paftaları, 4317 ada 1, 3, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4317/1, 4317/3, 4317/20, 4317/21, 4317/22, 4317/23, 4317/24 39 2015-08-13 458 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4758/6, 4758/9 43 2015-08-13 462 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.4c uygulama imar planı paftası, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yunus Emre 1/5000-1/1000 0/286, 0/287 47 2015-08-13 466 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Eseler Mahallesi, G24.a.22.a nazım, G24.a.22.a.1.c uygulama imar planı paftası, 124 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eseler 1/1000 124/1, 124/2 54 2015-08-13 473 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 105 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000 105/5 55 2015-08-13 474 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı ve Kabaoğlu, G32b, G23b3 ve G23b19c, G23b19d, G23d4a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Arızlı, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000 57 2015-08-13 476 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3b uygulama imar planı paftası, 699 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 699/1 59 2015-08-13 478 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000 518/2, 518/3 19 2015-08-13 438 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000-1/1000 615/5 20 2015-08-13 439 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.4b uygulama imar planı paftası, 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/1000 190/1 22 2015-08-13 441 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2b uygulama imar planı paftası, 1759 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/1000 1759/8 25 2015-08-13 444 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 776/3 26 2015-08-13 445 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mudarlı ve Kargalı Köyü arası Sığırlık Merasında kalan Kocaeli Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2020 kararı gereği hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mudarlı, Kargalı 1/50000-1/25000 38 2015-08-13 457 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19.c-19.d nazım imar planı paftaları, 4317 ada 1, 3, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4317/1, 4317/3, 4317/20, 4317/21, 4317/22, 4317/23, 4317/24 39 2015-08-13 458 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4758/6, 4758/9 43 2015-08-13 462 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.4c uygulama imar planı paftası, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yunus Emre 1/5000-1/1000 0/286, 0/287 47 2015-08-13 466 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Eseler Mahallesi, G24.a.22.a nazım, G24.a.22.a.1.c uygulama imar planı paftası, 124 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eseler 1/1000 124/1, 124/2 54 2015-08-13 473 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı