İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 4064 ada 16 nolu parsel ile 4066 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 4064/16, 4066/1, 4066/9 37 2014-09-11 551 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 502 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 503 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 502/6, 503/1, 503/2 40 2014-09-11 554 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 196 ada 1 nolu parsel ile 198 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Saraylı 1/1000-1/5000 196/1, 198/1 42 2014-09-11 556 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilova 1/5000 199/2 47 2014-09-11 561 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G24.a.21.a, G24.a.21.b, G24.a.21.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, İY-01 Küçük Sanayi Alanı, Donatı Tablosu Lejandı ile Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu'nda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 48 2014-09-11 562 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3.derece Arkeolojik Sit alanında kalan 3305 ada 1 nolu parsel, 3306 ada 1 nolu parsel, 3307 ada 1 nolu parsel, 3308 ada 1 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1592 sayılı kararı ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/1000-1/5000 3305/1, 3306/1, 3307/1, 3308/1, 3309/1 50 2014-09-11 564 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii, G24.a.21.d - G24.d 01.a-01.b nazım, G24.a.21.c.4.d, G24.d.01.b.1.a-3.a uygulama imar planı paftaları ile, G24.a.21.d.03.c uygulama imar plan paftası, 518 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Köseköy 1/1000-1/5000 0/518 51 2014-09-11 565 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova, Gebze Çayırova ve Gebze Belediyeleri, "Çayırova Köprülü Kavşağı" nın planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 19 2014-09-11 533 2014-10-14 2014-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar planı paftası, 4760 ada 1 nolu parsel, 4762 ada 1 nolu parsel ve 4763 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 4760/1, 4762/1, 4763/1 29 2014-08-14 486 2014-09-25 2014-10-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.10.b nazım, G23.c.10.b.1.b-2.a uygulama imar plan paftaları, 1517, 1536, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000-1/25000 0/1517, 0/1536, 0/1760, 0/5627 20 2014-08-14 477 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/2505 21 2014-08-14 478 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası 2034 ada ve 1201 ada 9-10 nolu parsellerde ve 722 nolu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Özgürlük 1/5000 2034/0, 1201/9, 1201/10, 0/722 23 2014-08-14 480 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Ören Mevkii ve Kayapınar Mevkiindeki Arkeolojik sit sınırlarının güncellenmesini içeren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 1525 sayılı kararı ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/5000-1/25000-1/50000 35 2014-08-14 492 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a Nazım, G22.b.24.a.1.c Uygulama İmar Plan paftası, 2410 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2410/1, 2410/2 38 2014-08-14 495 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18.c.4.a uygulama imar plan paftası, 231 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alan ve 232 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Ademyavuz 1/5000 231/1, 232/1 39 2014-08-14 496 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.25.a nazım imar planı paftası, 4542 ada 1, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 4542/1, 4542/4, 4542/5 41 2014-08-14 497 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.03.d Nazım imar planı paftası, 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308 ve 1334 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000 0/197, 0/1076, 0/1077, 0/1078, 0/1079, 0/1080, 0/1307, 0/1308, 0/1334 43 2014-08-14 499 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b ve 1.c uygulama imar planı paftası, 4408 ada 3, 4 ve 4382 ada 14 parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği raporu, Yenidoğan 1/1000-1/5000 4408/3, 4408/4, 4382/14 45 2014-08-14 501 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 4062 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/1000-1/5000 4062/6 46 2014-08-14 502 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G24a.21a 1/5000 ölçekli nazım imar planı, G24a.21a.1b-1c-1d-2a-2c ve 2d 1/1000 uygulama imar planı için 15.05.2014 tarih ve 279 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yapılaşma koşullarının revize edilmesi ile ilgili itirazlar ile ilgili raporu, 47 2014-08-14 503 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Saraybahçe Mevkii, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 619/157 49 2014-08-14 505 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.b nazım imar planı paftası, 268, 69, 90, 91, 94, 107, 108, 214, 664, 665, 666, 667, 668 nolu parsellerde K4 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çamçukur 1/5000 0/268, 0/69, 0/90, 0/91, 0/94, 0/107, 0/108, 0/214, 0/664, 0/665, 0/666, 0/667, 0/668 51 2014-08-14 507 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.d nazım imar planı paftası, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellerde K3 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karapınar 1/5000 0/193, 0/194, 0/195, 0/196, 0/197, 0/198, 0/200, 0/453, 0/471, 0/472, 0/473, 0/486, 0/487 52 2014-08-14 508 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hereke Mevkii, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.05.2014 tarih ve 1520 sayılı kararı ile ilgili raporu, Hereke 1/1000 58 2014-08-14 513 2014-09-10 2014-10-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı