İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 105 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000 105/5 55 2015-08-13 474 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı ve Kabaoğlu, G32b, G23b3 ve G23b19c, G23b19d, G23d4a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Arızlı, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000 57 2015-08-13 476 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3b uygulama imar planı paftası, 699 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 699/1 59 2015-08-13 478 2015-09-08 2015-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.c-2b nazım, G.23.c.02.c.2.a-2.b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, yatayda 486562-486944 ve düşeyde 4510051-4509364 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 19,8 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 20.04.2015 tarih ve 2015/7608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizevler 1/5000 48 2015-08-13 467 2015-09-03 2015-10-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Saraylı Köyü, Sivritepe Mevkii sınırları içerisinde, G.23.c.07.a-b nazım, G.23.c.07.a.2.c ve G.23.c.07.b.1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 74.415,47 m² lik alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 17/06/2015 tarih ve 5315 sayılı Olur'u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanı sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notu ve plan lejantı değişikleri ile ilgili raporu, Saraylı 1/5000 49 2015-08-13 468 2015-09-03 2015-10-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/25000-1/5000 50 2015-08-13 469 2015-09-02 2015-10-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, G23b.24b.4c paftası, 5102 ada, 6 nolu parsel ile 5103 ada, 9 nolu parsellerde 3. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden, Tuana Evler, 1. Etap Konut Projesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgede trafo alanı ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/1000 5102/6, 5103/9 51 2015-08-13 470 2015-09-01 2015-10-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım imar planı paftası, 1387 ada 1 parsel ile 1395 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000 1387/1, 1395/3 33 2015-07-14 388 2015-08-31 2015-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3b uygulama imar planı paftası, 4681, 4683 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000-1/1000 4681/0, 4683/0 40 2015-07-14 395 2015-08-31 2015-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı, G22b.3 ve G22b.20c nazım imar plan paftaları, 1401, 1404 ve 1405 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/50000-1/25000-1/5000 0/1401, 0/1404, 0/1405 42 2015-07-14 397 2015-08-31 2015-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım imar paftası, 268 ada 1, 4, 5 ve 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık Yeni 1/5000 268/1, 268/4, 268/5, 270/8 46 2015-07-14 401 2015-08-18 2015-09-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c2 ve G23c03c nazım imar planı paftaları ve sosyal donatı tablosunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Karşıyaka 1/25000-1/5000 12 2015-07-14 367 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/9, 286/10 14 2015-07-14 369 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar plan paftası tescil harici 398 ada ile 5709 ve 5710 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 398/0, 0/5709, 0/5710 15 2015-07-14 370 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 152 ada 2, 3 nolu parseller ve Dini Tesis Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/5000 152/2, 152/3 17 2015-07-14 372 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 0/468 18 2015-07-14 373 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım imar planı paftası, 467 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 467/9 26 2015-07-14 381 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.b, 23.c nazım imar planı paftaları, 543 ada 6 nolu parsel ve 253 ada, 23 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000 543/6, 253/23 31 2015-07-14 386 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tatlıkuyu 1/25000-1/5000 800/6, 800/12 35 2015-07-14 390 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000 2019/1, 2019/2, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15 36 2015-07-14 391 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19d nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mevlana 1/5000 3156/9, 3156/10, 3156/11, 3156/12, 3156/13, 3156/18, 3156/19, 3156/20, 3156/21, 3156/22 37 2015-07-14 392 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 841 ada 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile raporu, Tatlıkuyu 1/5000 841/2, 841/5, 841/6, 841/7 41 2015-07-14 396 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4693/7, 4694/8 43 2015-07-14 398 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 50 2015-07-14 405 2015-08-10 2015-09-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı