İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d. Nazım, F24.d.19.d.1.a uygulama imar planı paftası, 121 ada 1 nolu parsel, 135 ada 1, 4, 5, 6 nolu parseller, 294 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000-1/1000 121/1, 135/1, 135/4, 135/5, 135/6, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 294/19, 294/20, 294/21 43 2018-11-15 600 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Dereköy Mahallesi, G23.d.07.a nazım, G23.d.07.a.4.b uygulama imar plan paftası, 123 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 16 nolu parseller ile 130 ada 1, 2, 3, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dereköy 1/5000-1/1000 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/16, 130/1, 130/2, 130/3, 130/47, 130/48, 130/49, 130/50, 130/51, 130/52, 130/53, 130/54, 130/55, 130/56, 130/57, 130/58 45 2018-11-15 602 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye ve Pazarçayırı Mahallelerinde Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.03.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı 1/25000 5 2018-10-11 528 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 20 2018-06-13 333 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c.nazım, G22.b.23.c.1.b uygulama imar planı paftası, 246 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000-1/1000 246/20 19 2018-11-15 576 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi sınırları dâhilinde, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 1850 ada 1, 2, 3, 4 ve 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1850/7 20 2018-11-15 577 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 4665 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4665/5 27 2018-11-15 584 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 1040 ada 1 nolu parsel (0/Park) ile 68, 71, 73, 74, 77, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 4948, 5338, 7007, 7008, 7253, 795/Spor nolu parseller ile 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116(0/Park) 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 137 ve 152 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Mahmutpaşa 1/5000 1040/1 108 1970-01-01 33 2018-12-13 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, G.22.b.24.d.4.a uygulama imar plan paftası, 449390-449650 yatay, 4513930-4514130 düşey koordinatları arasında yaklaşık 30.500 m² büyüklüğündeki, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 21 2018-11-15 578 2018-12-03 2019-01-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 4/40 31 2018-11-15 588 2018-12-03 2019-01-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 25.10.2018 Tarihinde Onaylanmış Olan 1/25000 Ölçekli Kocaeli - Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1/25000 2018-11-23 1 2018-11-23 2018-12-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçeli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000-1/1000 3327/1 35 2018-08-16 446 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem ve Damlar Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.d - 3.a uygulama imar planı paftaları, 300 ada 1 nolu parsel ile 598 ve 599 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem, Damlar 1/5000 300/1, 0/598, 0/599 6 2018-10-11 529 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000-1/1000 649/1 7 2018-10-11 530 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yeni, Özgürlük, Akse Mahalleleri, G22b.18.b, G22b.18.a ve G22b.18.d nazım imar planı paftaları, 1424 ada 35 nolu parsel, 5395 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller, 5391 ada 8-9 nolu parseller, 5411 ada 8-9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni, Özgürlük, Akse 1/5000 1424/35, 5395/1, 5395/2, 5395/3, 5395/4, 5395/5, 5391/8, 5391/9, 5411/8, 5411/9 10 2018-10-11 533 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Kadıköy Mahalleleri, G23b.24c nazım imar planı paftaları, 1045 ada 122 nolu parsel, 2547 ada 3 ve 4 nolu parseller, 786 ada 113 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Kadıköy 1/5000 1045/122, 2547/3, 2547/4, 786/113 20 2018-10-11 543 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İzmit Fatih Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b uygulama imar planı paftası, 4370 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 4370/15 21 2018-10-11 544 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d1 ve G24d01c, G24d02d Nazım İmar Planı paftaları, dahilinde 188, 189, 243, 254, 2759 nolu parsellerdeki sosyal altyapı alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/25000-1/5000 0/188, 0/189, 0/243, 0/254, 0/2759 23 2018-10-11 546 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22.b4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d-22.b-23.a nazım imar plan paftaları dahilinde Daire Başkanlığımızca hazırlanan 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, 1/25000-1/5000 21 2018-09-13 494 2018-11-01 2018-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kandıra İzmit ve Kandıra Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İzmit - Kandıra ve Ağva - Kandıra Devlet Yollarının imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemizi Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 43 nolu kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 45 2017-07-13 431 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, İzmit Derince ve İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Kaşıkçı Mahalleri, G23.b Çevre Düzeni, G23.b.3, G23.b.14.c, G23.b.19.b nazım, G23.b.14.c.4.c, 4.d ve G23.b.19.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 494167-494671 yatay, 4524349-4523702 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu, Kaşıkçı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 26 2018-08-16 437 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Balaban ve Nusretiye Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve Kocaeli Valiliği tarafından onaylı mevzi imar planlarının planlara aktarılmayan kısımları ile çevresinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik raporu, Balaban, Nusretiye 1/50000-1/25000-1/5000 51 2018-08-16 462 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 10 2018-09-13 483 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.4.d uygulama imar planı paftası, 528 ada 2 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 528/2, 528/10 16 2018-09-13 489 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı