İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 64 2018-03-15 180 2018-05-29 2018-06-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d19d nazım uygulama imar planı paftaları, 120 ada 10 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çarşı 1/5000 120/10 52 2018-04-12 238 2018-05-29 2018-06-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2a-1b uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 2915, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2931, 3367 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 654 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/1000 0/85, 0/86, 0/88, 0/2915, 0/2916, 0/2917, 0/2919, 0/2920, 0/2921, 0/2922, 0/2923, 0/2924, 0/2925, 0/2926, 0/2927, 0/2928, 0/2929, 0/2930, 0/96, 0/97, 0/101, 0/102, 0/104, 0/135, 0/2931, 0/3367 59 2018-04-12 244 2018-05-29 2018-06-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23.b.22.b-22.c nazım, G23b.22.b.3.a-3.c-3.c-4.b-4.c-4.d, G23b.22.c.2.c uygulama imar planı paftaları, 485681-486833 düşey, 4515542-4516419 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, Çınarlı 1/5000-1/1000 25 2018-04-12 211 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.24.a-24.b nazım imar planı paftaları, 159 ada 56 nolu parsel ile 1183 ada 7, 9 ve 12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil, Barış 1/25000-1/5000 159/56, 1183/7, 1183/9, 1183/12 32 2018-04-12 218 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4784 ada 8 nolu parselin güney batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 4784/8 40 2018-04-12 226 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı 4756 ada 7 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4756/7 42 2018-04-12 228 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01.c nazım imar plan paftası, 177 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 177/5 44 2018-04-12 230 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G.23.b.25.a, b, c, d nazım, G.23.b.25.a.3.c, 25.b.4.d, 25.c.1.a, 25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, Seymen Caddesi’ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 47 2018-04-12 233 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.19.c.3.c ve G23b.20.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 431 ada 6 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000 431/6 49 2018-04-12 235 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d ve F24.d.22.a nazım, F24.d.22.a.3a-3d uygulama imar planı paftaları dahilinde, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacılar 1/25000-1/5000-1/1000 53 2018-04-12 239 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 482298-482639 düşey, 4516228-4516470 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 58 2018-04-12 243 2018-05-24 2018-06-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b.24.d nazım, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftaları, 308 ada 25 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Turgut 1/5000-1/1000 308/25 56 2018-03-15 172 2018-05-17 2018-06-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02.a nazım imar plan paftası, 500 ada 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000 500/1 66 2018-03-15 182 2018-05-17 2018-06-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c-3.d, G.22.b.19.c.1.a-1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İnönü, Gaziler 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 43 2018-04-12 229 2018-05-14 2018-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı, Kirazpınar 1/5000 63 2017-11-16 655 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve 17.02.2016 tarihinde onaylanan Kocaeli İli, Çayırova İlçesi merkezindeki 2730 ha büyüklükteki alanın imar planına esas mikro bölgeleme etüdü doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planına altlık teşkil eden etütlerin revize edilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, 1/5000 22 2018-01-11 21 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.24.c, G23.b.24.c.3.c-3.d uygulama imar plan paftası, 3413 ada 2 nolu parsel ve 3411 ada 6 nolu parselin bir kısmı ile bu adalar arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, Sanayi 1/5000-1/1000 3413/2, 3411/6 32 2018-01-11 29 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi sınırları dahilinde, F24d.10c nazım, 34N.2D-3A uygulama imar paftasında kalan, 136 nolu adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Kefken 1/5000-1/1000 40 2018-01-11 36 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.c nazım, 174 ada 1, 3, 13, 15, 17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atalar 1/5000 174/1, 174/3, 174/13, 174/15, 174/17 49 2018-01-11 45 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Balcı Mahallesi, F24d çevre düzeni planı paftası, , F24d3 ve F24d19c-20d nazım, F24d19c3b-20d4a uygulama imar planı paftaları, 164 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balcı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 164/7 58 2018-03-15 174 2018-05-09 2018-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18.c-19.d nazım, G22.b.18.c.2.a-2.b-2.c-2.d, G22.b.19.d.1.a uygulama imar planı paftaları ''Korkakdere Mevkii Revize Gecekondu Önleme Bölgesi'' sınırının imar planlarından kaldırılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000-1/1000 31 2018-02-15 85 2018-04-24 2018-05-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05.a nazım imar plan paftası, 840 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Vezirçiftliği 1/5000 840/7 20 2018-03-15 136 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03.c nazım imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atakent 1/5000 589/7 25 2018-03-15 141 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı