İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze kuzey bölgesi kanalizasyon ve kollektör hattının planlara işlenmesi adına hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 57 2017-12-14 720 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 102 ada 119, 128 ve 129 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Donanma 1/5000-1/1000 102/119, 102/128, 102/129 66 2017-12-14 728 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kandıra İzmit ve Kandıra Belediyeleri, Akmeşe ve Terziler Mahalleleri, G24a, G24b çevre düzeni, G24-a1, G24-a2, G24-a3, G24-a4, G24-b1, G24-b4, G24a-15d, G24a-20a nazım imar planı paftaları, Akmeşe Barajı Koruma Alanı ve Akmeşe Barajı Sulama Alanının güncellenmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akmeşe, Terziler 1/50000-1/25000-1/5000 69 2017-12-14 731 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Kadıköy Mahalleleri, G23b.24c ve G23b.25a nazım imar planı paftası, 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ve 2513 ada 26 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir, Kadıköy 1/5000 4934/16, 2513/26 70 2017-12-14 732 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23b25a nazım, G23b25a4d uygulama imar paftası, 324 ada 6 nolu parsel ve 333 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/5000-1/1000 324/6, 333/2 71 2017-12-14 733 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 1851 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirintepe 1/5000 0/1851 72 2017-12-14 734 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, Cephanelik mevkiinde bulunan 798 Ada etrafında yer alan imar yollarından yüksek eğim dolayısıyla açılması mümkün olmayanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000-1/1000 73 2017-12-14 735 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3241 ada 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmet Ali Paşa 1/5000 3241/20 75 2017-12-14 737 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları kapsamında belirlenen yeni kıyı kenar çizgisinin planlara aktarılması ile meri çevre düzeni planı ve imar planlarından söz konusu kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan kullanım kararlarının kaldırılması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 79 2017-12-14 741 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Merkez Mahallesi, G24d çevre düzeni planı, G24d.2, G24d.04a nazım imar planı paftası, 136 ada, 21 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla Merkez 1/50000-1/25000-1/5000 136/21 83 2017-12-14 745 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi sınırlarında muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 10.08.2017 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazların yasal askı süresi içersinde değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 92 2017-12-14 753 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17a nazım, G23a.17a.3c uygulama imar planı paftası, 393 ada 30 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/5000-1/1000 393/30 32 2017-11-16 626 2018-01-15 2018-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Fatih Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 17 ada 42, 91, 92, 105 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı raporu, Fatih 1/5000-1/1000 17/42, 17/91, 17/105, 17/110 33 2017-11-16 627 2018-01-15 2018-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G22b.21c nazım, G22b.21c.2a uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931 ve 3367 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 0/85, 0/86, 0/88, 0/96, 0/97, 0/101, 0/102, 0/104, 0/135, 0/2916, 0/2917, 0/2919, 0/2920, 0/2921, 0/2922, 0/2923, 0/2924, 0/2925, 0/2926, 0/2927, 0/2928, 0/2929, 0/2930, 0/2931, 0/3367 61 2017-11-16 654 2018-01-15 2018-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d nazım imar plan paftaları, 2 ada 22 ve 23 nolu parseller ve yakın civarında Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 2/22, 2/23 64 2017-12-14 726 2018-01-11 2018-02-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları, Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü, Gaziler 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 35 2017-11-16 628 2018-01-10 2018-02-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c05c nazım imar planı paftası, 5605 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/5000 0/5605 19 2017-11-16 613 2017-12-26 2018-01-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09d.2c uygulama imar planı paftaları, 1787 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kılıçaslan 1/1000 0/1787 20 2017-11-16 614 2017-12-26 2018-01-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi,G23.a.22.a. nazım, G23.a.22.a.4.a uygulama imar planı paftası, 4586, 4587 nolu parsellerin doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayapınar 1/5000 0/4586, 0/4587 30 2017-11-16 624 2017-12-26 2018-01-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 320 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Donanma 1/5000 320/6 45 2017-11-16 638 2017-12-26 2018-01-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08.b nazım imar planı paftası, 134 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/5000 134/6 58 2017-11-16 651 2017-12-26 2018-01-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım imar planı paftası, 526 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000 526/1 60 2017-11-16 653 2017-12-26 2018-01-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 18 2017-10-12 559 2017-12-22 2018-01-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 19 2017-10-12 560 2017-12-22 2018-01-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı