İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 3995 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000 0/3995 46 2015-03-12 157 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi, 4189 ada 1 parsel, 4075 ada 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1591 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, Topçular 1/5000-1/1000 4189/1, 4075/2, 4075/3, 4075/4, 4075/5 49 2015-03-12 160 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 1727 ada 10, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000 1727/10, 1727/13, 1727/14 50 2015-03-12 161 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akmeşe Barajı ve sınırlarının planlara aktarılması ile ilgili 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Akmeşe 1/50000-1/25000-1/5000 51 2015-03-12 162 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, F24d çevre düzeni, F24d3, F24d19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 53 2015-03-12 164 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi, G24.b.06.b nazım, G24.b.06.b.1.d uygulama imar planı paftası, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 875, 878 ve 2775 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/5000-1/1000 0/862, 0/863, 0/864, 0/865, 0/866, 0/867, 0/875, 0/878, 0/2775 54 2015-03-12 165 2015-04-07 2015-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-1.b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları, İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 38 2015-02-12 97 2015-03-18 2015-04-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 50 2015-02-12 109 2015-03-18 2015-04-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 39 2015-02-12 98 2015-03-16 2015-04-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.c, 20.d nazım imar planı paftası, 382, 1443 ve 1444 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Pelitli 1/25000-1/5000 0/382, 0/1443, 0/1444 32 2015-02-12 92 2015-03-12 2015-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1-c2, G23c03d-03c-04d-04c nazım imar planı paftalarında kıyı kenar çizgisinde yapılan değişikliğe ait 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 15 2015-02-12 77 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.b nazım imar paftası, 332 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bahçecik 1/5000-1/1000 332/1 18 2015-02-12 79 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.c, 1d uygulama imar planı paftaları, 1909 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sırrıpaşa 1/5000-1/1000 1909/1 25 2015-02-12 86 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22c, G23.b.23a, G23.b.23d nazım, G23.b.23d.1a uygulama imar planı paftaları 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mersincik 1/5000 2347/1 26 2015-02-12 87 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.4, G23.a.21.a ve G22.b.25.b nazım imar planı paftaları, 332 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Muallimköy 1/50000-1/25000-1/5000 0/332 30 2015-02-12 90 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 33 2015-02-12 93 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası, 1030 ve 1032 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/1000 0/1030, 0/1032 37 2015-02-12 96 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya- Durhasan Mahallesi, G23.b.25.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, 456 ve 492 adalar ile 125 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000 456/0, 492/0, 125/1 40 2015-02-12 99 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gültepe Nekropolü, 960 ada, 5 nolu parselde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.12.2014 tarih ve 1808 sayılı kararı ile hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Gültepe 1/5000-1/1000 960/5 41 2015-02-12 100 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, M.Alipaşa 1/5000 3245/12, 3245/13 43 2015-02-12 102 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar paftası, 192, 1049, 2171, 3905, 4412, 4417 adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000 192/0, 1049/0, 2171/0, 3905/0, 4412/0, 4417/0 44 2015-02-12 103 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1, 2, 3, 4, 31 nolu parseller ile 142 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/1000 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/31, 142/4, 142/5, 142/6 45 2015-02-12 104 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.3.b uygulama imar planı paftası, 117 ada 4 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/25000-1/5000-1/1000 117/4, 117/8 46 2015-02-12 105 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık 1/50000-1/25000-1/5000 173/36, 173/37, 173/38, 173/39, 173/40 48 2015-02-12 107 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı