İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı, G23d2, G23d05d nazım imar planı paftaları, 984 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000 0/984 35 2014-03-13 195 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4411 ada, 7 nolu parsel ile 1049 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 4411/7, 1049/0 36 2014-03-13 196 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23b19c-20d nazım, G23b19c3c-20d4b uygulama imar planı paftaları, 431 ada, 1 nolu parsel, 432 ada, 1 nolu parsel 444 ada, 1 nolu parsel ve 442 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000-1/5000 431/1, 432/1, 444/1, 442/1 37 2014-03-13 197 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G24a06d4a uygulama imar planı paftası, Hakkaniye atıksu arıtma tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 38 2014-03-13 198 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c.3.b uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 ve 5078 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 3314/1, 5078/2 41 2014-03-13 201 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü, 154 ada 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici alan ile 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Ketenciler 1/1000-1/5000 153/1, 153/2 48 2014-03-13 207 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, 1/25000 49 2014-03-13 208 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b2 ve G22b24a-b nazım ve G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar plan paftalarında kalan rekreasyon alanında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/1000-1/5000-1/25000 32 2014-03-13 192 2014-03-26 2014-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Belen-Ballıköy ve Dereköy Planlama Bölgelerinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/5000-1/25000-1/50000 85 2014-01-16 84 2014-03-20 2014-04-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 453 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 453/7 19 2014-02-13 107 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi sınırları içerisinde, 10.10.2013 tarih ve 637 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Çavuşlu Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu Çavuşlu 1/1000 30 2014-02-13 117 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerinde, 10.10.2013 tarih ve 638 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Kargalı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu Kargalı 1/1000 36 2014-02-13 123 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında kalan Sultanorhan Mahallesi, 88 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu Sultanorhan 1/1000 88/20 37 2014-02-13 124 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1 1/25000 ölçekli ve G23c01c 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, 359 ada, 45 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 359/45 38 2014-02-13 125 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 13 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 359/13 39 2014-02-13 126 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c02d-07a nazım imar planı paftaları, 198 ada, 1 nolu parsel, 196 ada, 1 nolu parsel, 185 ada, 2 nolu parsel, 242 ada, 1 nolu parsel ile 559 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 198/1, 196/1, 185/2, 242/1, 559/3 40 2014-02-13 127 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b25d -24c nazım imar planı, G23b24c2c, G23b25d1c-1d-4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, Kandıra Kavşağı Projesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000-1/5000 52 2014-02-13 139 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 358 ada, 307 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 358/307 55 2014-02-13 142 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 23.08.2013 tarih ve 2013/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 06.10.2013 tarih ve 28287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili raporu Barbaros 1/5000 64 2014-02-13 150 2014-03-05 2014-04-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Süleymaniye 1/1000 68 2014-01-16 67 2014-02-28 2014-03-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23B3 1/25000 ölçekli ve G23B24C 1/5000 ölçekli nazım, ve G23B24C3A ile G23B24C4B 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/1000-1/5000-1/25000 69 2014-01-16 68 2014-02-13 2014-03-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3d uygulama imar planı paftaları, 342 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atakent 1/1000-1/5000 342/1 22 2014-01-16 21 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 429 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa 1/5000 429/14 24 2014-01-16 23 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftaları, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 3246, 3247, 3670, 3671, 3726 ve 3727 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği raporu, Yuvacık Yakacık 1/1000-1/5000 0/3234, 0/3235, 0/3236, 0/3237, 0/3238, 0/3239, 0/3240, 0/3241, 0/3244, 0/3245, 0/3246, 0/3247, 0/3670, 0/3671, 0/3726, 0/3727 27 2014-01-16 26 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı