İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4, 1/5000 ölçekli G23.b.21.a nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.21.a.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2605 ada 1 No’lu parsel ile bu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 2605/1 2605 1970-01-01 53 2020-03-12 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b uygulama imar planı paftası, D-100 karayolu kenarı MİA 1. Bölge sınırı içerisinde, 4 ada 44 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 4/44 4 1970-01-01 39 2020-03-12 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4, 1/5000 ölçekli G23.b.21.a nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.21.a.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2605 ada 1 No’lu parsel ile bu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 2605/1 2605 1970-01-01 53 2020-03-12 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b uygulama imar planı paftası, D-100 karayolu kenarı MİA 1. Bölge sınırı içerisinde, 4 ada 44 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 4/44 4 1970-01-01 39 2020-03-12 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4, 1/5000 ölçekli G23.b.21.a nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.21.a.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2605 ada 1 No’lu parsel ile bu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 2605/1 2605 1970-01-01 53 2020-03-12 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi ve Güzeller Mahallesi, Çamaşır Dere'nin imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/5000 24 2020-01-16 23 2020-02-27 2020-03-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.3, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.1.d uygulama imar planı paftası, 482 ada 491 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gaziler 1/25000-1/5000 482/491 25 2020-01-16 24 2020-02-27 2020-03-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi G23.c.02.c. nazım, G23.c.02.c.03.a.- 03.d uygulama imar planı paftaları, 234 ada 5 No’lu parsel ve güneydoğusunda kalan tescil harici alanda, Belediyemiz Meclisi'nin 10.10.2019 tarih 385 sayılı kararı ile kabul edilen nazım ve uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000-1/1000 234/5 33 2020-01-16 32 2020-02-27 2020-03-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.23.a- G22.b.18.d nazım imar plan paftaları, 1288 ada 1 ve 6 No’lu parseller ile 1290 ada 2 No’lu parsel ve bu parsellerin ait olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk adası ve 2062 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emek 1/5000 1288/1, 1288/6, 1290/2, 2062/1 21 2020-02-13 60 2020-02-27 2020-03-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d. nazım imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 424 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/5000 29 2020-02-13 68 2020-02-27 2020-03-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.24.d, 28L ve 29L nazım, G22.b.24.d.1.c – 1.d – 4.b, 28L2A ve 29L3D uygulama imar planı paftaları, 449740 – 449980 yatay, 4515042 – 4514308 dikey koordinatları arasında kalan bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 16 2019-11-14 409 2020-02-14 2020-03-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, GOSB imar planı sınırları ile mevcut nazım imar planlarının birbiriyle uyumlu olmasının sağlanması amacıyla 35.00m 'lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 23 2020-01-16 22 2020-02-12 2020-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d ve G23c.08a nazım, G23c.03d.4b, G23c.03d.4c ve G23c.03d.4d ve G23c.08a.1a uygulama imar planı paftalarında kalan Batakdere yan kolu dere ıslah güzergahının imar planlarına işlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Karaköprü 1/5000-1/1000 34 2020-01-16 33 2020-02-12 2020-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, 86 No’lu şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Fatih 1/5000 15 2020-01-16 14 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası 2581 ada 36, 37, 38 No’lu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000 2581/36, 2581/37, 2581/38 18 2020-01-16 17 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23a nazım imar planı paftası, 1204, 1206, 1215, 1227, 1231, 1232, 1235, 1236, 1247, 1248 ve 1255 No’lu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pirireis 1/5000 20 2020-01-16 19 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 263 ada 5, 12 ve 13 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/5000 263/5, 263/12, 263/13 27 2020-01-16 26 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.07.a nazım, G23.c.07.a.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 894 ada 25 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 894/25 32 2020-01-16 31 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23.d.09.a. nazım G23.d.09.a.2.a - 1.b uygulama imar planı paftası 250 ada 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ereğli 1/5000 250/1 36 2020-01-16 35 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içeresinde güzergâhı değiştirilen "Adapazarı-İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Hattı" projesi kapsamında “Küçük Sanayi Alanı” kullanımının ve ulaşım şemasının düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, 1/5000 37 2020-01-16 36 2020-02-11 2020-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi sınırlarında yer alan meskun ve gelişme alanlarına yönelik 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 33 2019-11-14 426 2020-02-10 2020-03-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, İzmit Derince ve İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Kaşıkçı Mahalleri, G23.b Çevre Düzeni, G23.b.3, G23.b.14.c, G23.b.19.b nazım, G23.b.14.c.4.c, 4.d ve G23.b.19.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 494167-494671 yatay, 4524349-4523702 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2018 tarih ve 437 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Kaşıkçı, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 42 2019-12-12 473 2020-01-29 2020-02-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24.d çevre düzeni planı, G24.d2 ve G24.d.03.b, G24.d.04.a nazım, G24.d.03.b.3.c, 3.d, G24.d.04.a.3.a, G24.d.04.a.4.a, 4.b, 4.c, 4.d uygulama imar planı paftası, 512543-514188 yatay, 4510939-4510636 düşey koordinatları arasında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 22.08.2019 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içeresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 57 2019-12-12 487 2020-01-22 2020-02-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c.03.c-03.d nazım imar planı paftaları, 112 ada 1 No’lu parsel, 2194, 2198 No’lu parsel ve 112 ada 1 No’lu parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/1000 112/1, 0/2194, 0/2198 33 2019-12-12 464 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı