İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d nazım imar plan paftaları, 2 ada 22 ve 23 nolu parseller ve yakın civarında Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 2/22, 2/23 64 2017-12-14 726 2018-01-11 2018-02-12 Askı Süresi Dolmuş
Körfez Körfez Belediyesi sınırları dahilinde G23b.21d, G23b.21a, G23b.21b, G23b.22a, G23b.21c, G23b.22d, G23a.25b, G23a.25a, G23a.25c nazım imar planı paftalarında muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 38 2017-08-10 487 2017-10-05 2017-11-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G22.b.18.a nazım imar plan paftası, 446800-447100 yatay ve 4522700-4523100 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.8 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Atatürk 1/5000 18 2017-09-14 511 2017-10-04 2017-11-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2, 3 parseller, 2738 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2469/1, 2469/2, 2469/3, 2738/1, 2738/2, 2738/3, 2738/4, 2738/5, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2747/5, 2749/1, 2749/2, 2749/3 31 2017-07-13 418 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan K1, K2, K3 ve K4 nolu gelişme bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 49 2017-07-13 435 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.08.b nazım,imar planı paftası, 372 ada 2, 7, 8, 9, 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 372/2, 372/7, 372/8, 372/9, 372/11 15 2017-08-10 464 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 1436 ve 1437 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 0/1436, 0/1437 17 2017-08-10 466 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b-14a,14c, ve 14d nazım,imar planı paftaları, GK-24 nolu planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 22 2017-08-10 471 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.1c uygulama imar planı paftası, 223 ada 80, 81 ve 82 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Donanma 1/5000 223/80, 223/81, 223/82 25 2017-08-10 474 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.4.c uygulama imar planı paftası, 3605 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/5000-1/1000 0/3605 28 2017-08-10 477 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.3b, 3a uygulama imar planı paftası, 3329 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/1000 3329/2 30 2017-08-10 479 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d çevre düzeni, G23d2, G23d04c nazım imar planı paftaları, 297 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ereğli 1/25000-1/5000 297/7 35 2017-08-10 484 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu, Çepni ve Sarımeşe Mahalleleri, G24d1, G24d.02a-02d nazım imar planı paftaları, 111 ve 146 nolu adalar ile civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu, Çepni, Sarımeşe 1/25000-1/5000 111/0, 146/0 36 2017-08-10 485 2017-10-03 2017-11-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmetali Paşa Mahallesi, G23.b3 ve G23b.25d nazım, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 542 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/25000-1/5000-1/1000 542/13 44 2017-07-13 430 2017-09-13 2017-10-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca, Gebze Darıca ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 24 2017-06-15 337 2017-08-22 2017-09-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 25 2017-06-15 338 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05a nazım ve G23c.05a.3d uygulama imar planı paftası, 184 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yaylacık 1/5000-1/1000 184/8 18 2017-07-13 406 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c. nazım, G22.b.13.c.4.b uygulama imar planı paftası, 600 ada 20 nolu parsel ile 752 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/1000 600/20, 752/2 21 2017-07-13 408 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000-1/1000 502/1, 502/2 23 2017-07-13 410 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23b çevre düzeni planı paftası, G23b4 - G23b.22b-22.c nazım, G23b.22b.2a-3c-3d-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 485687-486857 dikey, 4515549-4516424 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 24 2017-07-13 411 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sırrıpaşa 1/5000-1/1000 4508/11 25 2017-07-13 412 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, G23.a4 ve G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 360 ada 1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 360/1 28 2017-07-13 415 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4758/8 35 2017-07-13 422 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G2b25b nazım imar planı paftası, 4544 ada 1 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış 1/5000 4544/1, 4544/4 36 2017-07-13 423 2017-08-18 2017-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı