İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kahya Kadın Caddeleri arasında kalan, yaklaşık 3 ha alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 40 2020-08-13 299 2020-09-24 2020-10-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca ve Hacıhasan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 400 ada 3 nolu parsel, 186 ada 22 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca, Hacıhasan 1/1000 400/3, 186/22 45 2020-08-13 304 2020-09-24 2020-10-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 2585 ve 5864 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000 0/2585, 0/5864 51 2020-08-13 310 2020-09-24 2020-10-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri, G23.b.25.a nazım G23.b.25.a.2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 752 ada 9 ve 10 nolu parseller, 110 adanın doğusundaki tescil harici alan, 101 ada 4 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu, Yeşilova 1/5000-1/1000 752/9, 752/10, 101/4 46 2020-08-13 305 2020-09-18 2020-10-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Piri Reis ve Yalı Mahallesi sınırları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.02.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Piri Reis, Yalı 1/5000 34 2020-07-16 222 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi sınırları dahilinde, Melen İsale Hattı kapsamında hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağırganlı 1/50000-1/25000-1/5000 65 2020-07-16 253 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şemsettin Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.4 ve G23.b.11.d nazım, G23.b.11.d.1.c – 4.b uygulama imar planı paftaları, 1828, 1770, 1769, 1766, 1767, 1771, 1768, 1751, 1750, 1749, 1748, 1746 No’lu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.02.2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Şemsettin 1/50000-1/25000-1/5000 70 2020-07-16 258 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kocaeli - Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kocaeli ili, Kandıra ilçesi Kandıra Rüzgar Enerji Santrali 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği 1/25000- 1/5000- 1/1000 2020-09-17 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, B-1 ve B-2 Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, 1/5000 22 2020-07-16 210 2020-09-11 2020-10-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.d uygulama imar planı paftası sınırları içerisinde kalan “Ayşe Sıdıka Alişan Üstgeçit Projesinin” plana aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/1000 33 2020-08-13 292 2020-09-04 2020-10-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 526 sayılı kararı ile G24A4 ile G24A16D, G24A16C, G24A21A ve G24A21B nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan bölgede onaylanan nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 54 2020-07-16 242 2020-09-04 2020-10-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan G24A4 ile G24A16D, G24A16C, G24A21A ve G24A21B nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan depolama ve küçük sanayi alanlarında yer alacak donatı alanlarının planlara işlenmesi ve donatı tablosunun kaldırılmasını içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000 55 2020-07-16 243 2020-09-04 2020-10-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.19.c-20.a.20.b-20.c-20.d nazım imar plan paftaları, G23.b.19.c.2.a- 2.b2.c- 2.d-3.b, G23.b.20.a.4.c-4.d, G23.b.20.b.3.d-4.c-4.b- 4.d,G23.b.20.c.1.a-1.b-1.c-1.d--2.a2.d-4.a-4.b, G23.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c- 2.d-3.a-3.b-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve yakın çevresinde 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı- plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 49 2020-08-13 308 2020-09-02 2020-10-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mollafenari Mahallesi, G22.b.15.b nazım imar planı paftası, 143 ada 2, 3, 4, 6, 7 ve 10 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mollafenari 1/5000 143/2, 143/3, 143/4, 143/6, 143/7, 143/10 44 2020-07-16 232 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mahallesi, G23.d.10.a nazım, G23.d.10.a.1.a-1d uygulama imar planı paftaları, 1208 ada 27 No’lu parsel, 1209 ada 5 ve 6 No’lu parseller ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı raporu, Ulaşlı 1/5000-1/1000 1208/27, 1209/5, 1209/6 52 2020-07-16 240 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3065 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 3065/3 57 2020-07-16 245 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ayazma ve Gündoğdu Mahalleleri,G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.a - c - d uygulama imar planı paftaları, 807 ada 3 ile 4 No’lu parseller ve 438 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ayazma, Gündoğdu 1/5000-1/1000 807/3, 807/4, 438/1 59 2020-07-16 247 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.c.02.a nazım ve G23.b.24.c.2.a – 2.d uygulama imar planı paftaları, 437 ada 30 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 437/30 60 2020-07-16 248 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu, Yeşilova ve Bekirdere Mahalleleri, G23.b çevre düzeni planı, G23.b3, G23.b.25.a – 24.b nazım, G23.b.24.b.3.b ve G23.b.25.a.4.a uygulama imar planı paftalarında yer alan Nato Boru Hattı güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu, Yeşilova, Bekirdere 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 61 2020-07-16 249 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.c.3.a uygulama imar planı paftası sınırları içersinde yer alan Tramvay Eğitim Kampüsü durağı ile seka park arasında yapılacak olan yaya üst geçidinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/1000 62 2020-07-16 250 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, meskun ve gelişme alanlarını içeren alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 66 2020-07-16 254 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.01.c nazım imar planı paftalarında 3075 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/5000 0/3075 68 2020-07-16 256 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.12.2019 tarih ve 474 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 23 2020-06-18 161 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23c.05d nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih, Yeşilyurt 1/5000 27 2020-07-16 215 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı