İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c.03.d nazım imar planı paftası 762 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/5000 762/1 34 2019-12-12 465 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.03c nazım imar planı paftaları, 444 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/25000-1/5000 444/1 35 2019-12-12 466 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi, G23.c.10.a nazım imar planı paftası, 6301 ve 6302 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Yakacık 1/5000 0/6301, 0/6302 36 2019-12-12 467 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık Fatih Mahallesi, G23c.2 ve G23c.05d nazım imar planı paftaları, 89 No’lu şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Fatih 1/25000-1/5000 37 2019-12-12 468 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, GK5 No’lu gelişme bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 46 2019-12-12 477 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3, G22b.15d. nazım imar planı paftası, 143 ada 29 No’lu parsel ve 1758 No’lu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/25000-1/5000 143/29, 0/1758 47 2019-12-12 478 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24c.1, F24c.06.a nazım imar planı paftaları, 113 ada 1 parsel, 115 ada 1 parsel, 116 ada 1, 2, 3, 4 No’lu parseller, 376 parsel ile söz konusu alanlar arasındaki tescil harici alanlarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cebeci 1/25000-1/5000 113/1, 115/1, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 0/376 51 2019-12-12 482 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a.4 ve G24.a.21.d nazım G24.a.21.d.4.a uygulama imar planı paftası 3679 No’lu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/3679 52 2019-12-12 483 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.02.a nazım imar planı paftası, 487 ada 5 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000 487/5 55 2019-12-12 485 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataşehir Mahallesi, G24.d.01.c.04.d uygulama imar planı paftası 2802 No’lu parselde hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataşehir 1/1000 0/2802 56 2019-12-12 486 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23b4 ve G23.b.21.a nazım imar planı paftaları, 2001 No’lu adanın kuzeyindeki tescil harici alanda Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2019 tarih ve 3959 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının planlar üzerine işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50.000 çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000 58 2019-12-12 488 2020-01-09 2020-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi ile söz konusu revizyona ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 43 2019-12-12 474 2020-01-08 2020-02-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan “Afete Maruz Bölge Sınırlarının” planlara aktarılmasını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 59 2019-12-12 489 2020-01-03 2020-02-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nce onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına açılan davalara ilişkin mahkeme kararları çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile gelişme konut alanlarındaki tabloların kaldırılarak alt ölçekli planlar ile konum ve büyüklükleri plana aktarılan donatı alanlarının aktarılması ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 39 2019-09-12 351 2019-12-16 2020-01-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Çayırova Gebze ve Çayırova ilçeleri sınırları içerisinde "TEM Gebze Doğu kavşağı - Şekerpınar kavşağı arası yan yolların düzenlenmesi 2. etap projesinin" planlara aktarılması amacıyla hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 14 2019-11-14 407 2019-12-16 2020-01-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, KÖ1, KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ5 ve KÖ6 Planlama Bölgeleri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Gelişme Konut Alanı” kullanıma sahip bölgelere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 24 2019-06-20 223 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.3, G22.b.13.c ve G22.b.18.c nazım imar planı paftaları, G22.b3, G22.b.13.c ve G22.b.18.b nazım ile G22.b.13.c.2.c, 3.b, G22.b.18.b.1.a, 1.b, 1.c, 1.d uygulama imar planı paftaları, 530 ada 2 No’lu parsel, 531 ada 7 No’lu parsel, 822 ada 1, 2 No’lu parseller, 823 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu parseller, 848 ada 1, 2, 3, 4 No’lu parseller, 849 ada 1, 2, 3, 4 No’lu parseller, 880 ada 1 No’lu parsel, 897 ada 1 No’lu parsel, 898 ada 1 No’lu parsel ve 904 ada 1 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/25000-1/5000 530/2, 531/7, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 880/1, 897/1, 898/1, 904/1 14 2019-10-10 368 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, İzmit Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Merkez Planlama Bölgeleri 1/25000 ölçekli nazım imar planları plan notlarında yer alan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerinin ön gördüğü şekilde hazırlanarak onaylanmış mevzi imar planlarında belirlenen yapılaşmaya ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan notlarının düzenlenmesine ilişkin değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 35 2019-10-10 389 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c uygulama imar planı paftası, 4796 ada 68 ve 69 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000-1/1000 4796/68, 4796/69 32 2019-11-14 425 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d nazım imar planı paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 No’lu, 1856 ada 3 No’lu, 1860 ada 1 ve 2 No’lu, 1861 ada 1 No’lu, 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 No’lu, 1858 ada 2-3-4-5-6 ve 21 (eski 13 No’lu parselin bir kısmı) No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/5000 193/2, 193/3, 193/8, 193/11, 193/15, 1856/3, 1860/1, 1860/2, 1861/1, 1863/1, 1863/2, 1863/3, 1863/4, 1863/5, 1863/6, 1863/7, 1863/8, 1863/9, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1858/5, 1858/6, 1858/21 31 2019-11-14 424 2019-12-09 2020-01-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.15.d, G22.b.14.c nazım imar planı paftaları 326 ada 4 No’lu parsel ve 321 ada 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Başçık 1/5000 326/4, 321/3 19 2019-11-14 412 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 4081 ada 14, 15 ve 16 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 4081/14, 4081/15, 4081/16 22 2019-11-14 415 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c, nazım imar planı paftası 4718 ada 20 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4718/20 25 2019-11-14 418 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Cumhuriyet ve Bayramoğlu Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d-22.b-23.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 1. Bölge sınırı içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.08.2019 tarih ve 297 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Bayramoğlu 1/5000, 1/25000 54 2019-11-14 419 2019-11-28 2019-12-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı