İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, İzmit-Arızlı İ9 Gelişme Konut alanı gösteriminin kaldırılarak donatı alanlarının imar planlarına aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arızlı 1/5000 52 2018-03-15 168 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23.b.23.d nazım imar planı paftası 27 ada 475 ve 485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirintepe 1/5000 27/475, 27/485 53 2018-03-15 169 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çiftlik, Rahmiye, Uzuntarla Mahalleleri, G24d.01b-1d-03a nazım imar planı paftaları, 2222 nolu parsel, 167 ada 9, 10 nolu parseller, 101 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Çiftlik, Rahmiye, Uzuntarla 1/5000 0/2222, 167/9, 167/10, 101/17 63 2018-03-15 179 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 622 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000 622/2 65 2018-03-15 181 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi sınırları dahilinde, G24d.03b nazım imar paftasında kalan, 165 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/5000 165/11 67 2018-03-15 183 2018-04-19 2018-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d-25.a nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar plan paftaları, yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki eski Askeri Kışla Alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 39 2018-03-15 155 2018-04-16 2018-05-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, sınırları içersindeki "TEM Şekerpınar gişeleri ile TEM Gebze Doğu Kavşağı arası Kuzey Güney Yanyollar Tek Yön 1. Etap Uygulama Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 37 2017-11-16 630 2018-04-13 2018-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca, Çayırova Gebze, Darıca, Çayırova Belediyeleri sınırları içerisindeki Gebze - Darıca hafif raylı sistem hattının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 43 2017-11-16 636 2018-04-13 2018-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d4, F24.d.17.c-22.b nazım, F24.d.17.c.4c-4d, F24.d.22.b.1a-1b uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacılar 1/5000-1/1000 57 2017-11-16 650 2018-04-13 2018-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe, İzmit Kartepe ve İzmit Belediyeleri sınırları içersindeki "Köseköy koridoru ve Stadyum yolu projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 82 2017-12-14 744 2018-04-13 2018-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 çevre düzeni planı paftası, , G23c1 ve G2301c nazım imar planı paftaları, 5 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Merkez 1/50000-1/25000-1/5000 5/12 28 2018-01-11 26 2018-04-13 2018-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik ve Serindere Mahallelerinde meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere 1/25000 29 2018-03-15 145 2018-04-04 2018-05-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, Körfez Derince ve Körfez İlçeleri, Yenikent ve Yavuzsultan Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan meri imar planlarının yeni belirlenen ilçe sınırlarının dikkate alınması suretiyle düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent, Yavuzsultan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 35 2018-02-15 89 2018-03-30 2018-04-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları 146, 150 ve 151 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 146/0, 150/0, 151/0 54 2018-02-15 106 2018-03-30 2018-04-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 438 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ile 709 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller arasından geçen imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa, Yeşilyurt 1132254 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 438/, 709/1, 709/2, 709/3, 709/4, 709/5 23 2018-02-15 77 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09.a nazım imar plan paftası, 584 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem 1132254 584/2 26 2018-02-15 80 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım imar planı paftası, 851, 852, 853, 854, 858, 859 ve 2603 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1132254 851/0, 852/0, 853/0, 854/0, 858/0, 859/0, 2603/0 36 2018-02-15 90 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 730 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Arapçeşme 1132254 730/7 40 2018-02-15 94 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 adanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 6365/0 43 2018-02-15 97 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 806 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1132254 806/1 49 2018-02-15 101 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1c uygulama imar planı paftası, 9388 ve 9258 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 0/9388, 0/9258 51 2018-02-15 103 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı, 417 ada 6 parsel, 427 ada 72 parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çukurbağ 1/5000-1/1000 417/6, 472/72 53 2018-02-15 105 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.19.a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1132254 448/4 55 2018-02-15 107 2018-03-23 2018-04-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri ile Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G22.b. Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi 1/50000-1/25000-1/5000 45 2018-02-15 99 2018-03-20 2018-04-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı