İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 78 2017-12-14 740 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 90 2017-12-14 752 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Merkez Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 93 2017-12-14 754 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar ve Mehmetali Paşa Mahalleleri, G23.b.23.c, G23.b.25.d nazım, G23.b.23.c.3.a ve G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 3329 nolu adanın batısındaki ve 5042 nolu adanın doğusunda yer alan tescil harici alan ile 5135 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar, Mehmetalipaşa 1/1000 3329/0, 5042/0, 5135/3, 5135/4 48 2018-04-12 234 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c09a.3d uygulama imar planı paftası, 876, 877, 878 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem 1/1000 0/876, 0/877, 0/878 13 2018-06-13 326 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı ve Kılıçaslan Mahallesi, 111 ada 80 nolu parselin bir kısmı ile 6387 nolu parselde HES projelerine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Kılıçaslan 1/1000 111/80, 0/6387 15 2018-06-13 328 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, Dİ-1, Dİ-2, Dİ-3 Gelişme Bölgeleri ile Dİ-14 Ticaret ve Dİ-15 Sanayi Bölgelerinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 18 2018-06-13 331 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a-19.b nazım, G22.b.19.a.3.c ve G22.b.19.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 5711 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 5711/1 22 2018-06-13 335 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 3260 ada 7 nolu parsel, 2935 ada 19, 27, 28, 29 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 3260/7, 2935/19, 2935/27, 2935/28, 2935/29 26 2018-06-13 339 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a4, G24.a.21a, 21d nazım, G24.a.21.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 3421, 4710, 4711, 8485, 9527 ve 9529 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/25000-1/5000-1/1000 0/3421, 0/4710, 0/4711, 0/8485, 0/9527, 0/9529 29 2018-06-13 342 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 104 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pazarköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 104/9 62 2018-03-15 178 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney ve Barbaros Mahalleleri, Kabakoz Mevkii, G23.b.4, G23.c.1 ile G23.b.21.c, 21.d, G23.c.01.b nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney, Barbaros 1/25000-1/5000 70 2018-03-15 186 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03.d nazım imar plan paftası, 1219 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu 1/5000-1/1000 0/1219 54 2018-04-12 240 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İpekyolu 1/5000 296/1, 297/1, 897/1 46 2018-02-15 100 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d.1a nazım, G24d.1a.1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parsel civarında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000-1/1000 416/1 58 2018-02-15 110 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel, 229 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Sahil 1/5000 264/1, 229/5, 229/6, 229/7 18 2018-04-12 204 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b.23d nazım ve G23b.23d.1d uygulama imar planı paftalarında kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/25000-1/5000-1/1000 26 2018-04-12 212 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, Dİ-5 Gelişme Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 29 2018-04-12 215 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.24a- 24b nazım imar planı paftası, 159 ada 56 nolu parsel,1054 ada 1,2,3,4,16, 17 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan ile 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil, Barış 1/25000-1/5000 159/56, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/16, 1054/17, 0/475, 0/267 35 2018-04-12 221 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi,G22b.19a nazım imar planı paftası, 5710 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 5710/1 36 2018-04-12 222 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus ve Beylikbağı Mahalleleri, G22b.18c nazım imar planı paftaları, 4680 ada 1 nolu parsel, 4682 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4888 ada 2 nolu parselin doğu kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus, Beylikbağı 1/5000 4680/1, 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4682/4, 4682/, 4682/6, 4682/7, 4682/8, 4888/2 41 2018-04-12 227 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi,G22b.18d nazım imar planı paftası, 5497 ada ile 5587 ve 5588 adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000 5497/0, 5587/0, 5588/0 18 2018-05-11 265 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b çevre düzeni, G23b4 ve G23b.22a nazım, G23b.22a.4.b uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/483 24 2018-05-11 271 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım G23.b.21.c.4.b uygulama imar planı paftası, 752 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 752/13 45 2018-05-11 292 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı