İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23.a.12.c nazım, imar planı paftası, 274 ada 60 nolu parsel ile 276 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 2315 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 274/60, 276/5, 276/6 53 2019-02-14 66 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4280/2, 4280/3, 4280/4, 4280/5, 4280/6 83 2019-02-14 70 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "D605 Karayolu Solaklar Kavşağı - Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu" projesinin imar planlarına işlemesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 70 2019-02-14 77 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, 465 ada 1, 2, 3, 4 ve 10 nolu parseller ile 484 ada 52 ve 58 nolu parsellerde KTVKK'nun 08.05.2018 tarih ve 3513 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/5000 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/10, 484/52, 484/58 63 2019-02-14 80 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3-G23.b.19.c nazım imar planı paftaları, 2178 nolu parselde KTVKK'nun 29.05.2018 tarih ve 3529 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/25000-1/5000 0/2178 64 2019-02-14 81 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23.b.25.a, 24.b nazım, G23.b.25.a.4.d ve G23.b.24.b.3.c uygulama imar planı paftaları 312 ada 6, 9, 10 nolu parseller ile 3609 ada 4 nolu parselin bir kısmı ve 3611 ada bir kısmı ile kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/1000 312/6, 312/9, 312/10, 3609/4, 3611 66 2019-02-14 83 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d1 ve G24d01c, G24d02d Nazım İmar Planı paftaları, dahilinde 188, 189, 243, 254, 2759 nolu parsellerdeki sosyal altyapı alanlarına ilişkin hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Çepni 1/25000-1/5000 0/188, 0/189, 0/243, 0/254, 0/2759 69 2019-02-14 86 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G23.c.05.b nazım imar planı paftası, 547 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000 547/7 73 2019-02-14 90 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, 317 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000 317/11 78 2019-02-14 91 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23a.24.b nazım, G23a.24.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 166, 167, 1303, 1304, 1306, 1308 nolu adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinyalı, Kirazlıyalı 1/5000 76 2019-02-14 92 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c ve 25.d nazım, G23.b.25.c.4.a ve G23.b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 19 2019-01-17 19 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 1040 ada 1 nolu parsel (0/Park) ile 68, 71, 73, 74, 77, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 4948, 5338, 7007, 7008, 7253, 795/Spor nolu parseller ile 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116(0/Park) 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 137 ve 152 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Mahmutpaşa 1/5000 1040/1 33 2018-12-13 640 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde III. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.05.2018 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Yenidoğan, Fatih 1/5000-1/1000 997/159, 997/162, 997/317, 997/322, 997/324 30 2019-01-17 30 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi sınırlarında İSKİ uzun ve orta mesafeli koruma alanında kalan alanlarda yoğunluk değerinin revize edilmesine ilişkin plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 31 2019-01-17 31 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d çevre düzeni planı paftası, G24.d.1-G24.d.02.d nazım imar planı paftaları, 111 ada 2, 11 nolu parseller ile 124 ada 62 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/50000-1/25000-1/5000 111/2, 111/11, 124/62 32 2019-01-17 32 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 562 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu parseller ile 692, 6248, 2974, 2975, 2355, 2356, 5726, 5727, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 343, 698, 2363, 699, 5084, 5085, 720 nolu parselleri içeren alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20, 562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 0/692, 0/6248, 0/2974, 0/2975, 0/2355, 0/2356, 0/5726, 0/5727, 0/6279, 0/6280, 0/6281, 0/6282, 0/6283, 0/6284, 0/6285, 0/343, 0/698, 0/2363, 0/699, 0/5084, 0/5085, 0/720 22 2018-08-16 434 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.c.05.c nazım imar planı paftası, 789 ada 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 nolu parseller, 379 ada 1, 2, 14 nolu parseller ile 790 ada 1 nolu parseli içeren alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 789/12, 789/13, 379/1, 379/2, 379/14, 790/1 15 2019-01-17 15 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.2.d uygulama imar planı paftası 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 533/1, 533/2 20 2019-01-17 20 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, G23.a.22.a-21.b nazım imar planı paftası, 108 ada 8, 9, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayapınar 1/5000 108/8, 108/9, 108/12, 108/13 24 2019-01-17 24 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Karatepe Mahallesi, G24.d.06.a.4.b uygulama imar planı paftası, 134 ada 39 nolu parselde kalan teknik altyapı alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karatepe 1/1000 134/39 35 2019-01-17 35 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi,sınırları kapsamında Kocaeli-Sakarya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği sınırı ile meri 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı sınırları arasında tespit edilen çakışma ve uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 42 2018-11-15 599 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 50 2018-12-13 657 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe, Körfez, Derince İzmit Kartepe, Körfez ve Derince Belediyeleri sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 409 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 51 2018-12-13 658 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 58 2018-12-13 665 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı