İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Karatepe Mahallesi, G24.d.06.a.4.b uygulama imar planı paftası, 134 ada 39 nolu parselde kalan teknik altyapı alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karatepe 1/1000 134/39 35 2019-01-17 35 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi,sınırları kapsamında Kocaeli-Sakarya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği sınırı ile meri 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı sınırları arasında tespit edilen çakışma ve uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 42 2018-11-15 599 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 50 2018-12-13 657 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe, Körfez, Derince İzmit Kartepe, Körfez ve Derince Belediyeleri sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 409 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 51 2018-12-13 658 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 58 2018-12-13 665 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b3 ve G22b.13c/G22b.14d/G22b.19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.07.2018 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/25000-1/5000 39 2018-12-13 646 2019-02-06 2019-03-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23.c nazım, G22b.23.c.4.b-3.a imar planı paftalarında, 5009 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 41 2018-12-13 648 2019-01-24 2019-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c ve 25.d nazım, G23.b.25.c.4.a ve G23.b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 19 2019-01-17 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.4.b-1.c-3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 790 ada 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alanın bir kısmı, 191 ada 7 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 981 nolu parselin bir kısmı ve batısındaki tescil harici alan ile 724 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000-1/1000 790/1, 191/7, 0/981 49 2018-12-13 656 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu 1/50000 62 2018-02-15 114 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu, 2019-01-15 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G.23.c.05.d nazım ve G.23.c.05.d.4a-4d uygulama imar planı paftası, 209 ve 3471 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.08.2018 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 0/209, 0/3471 36 2018-12-13 643 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a.17.b-17.d nazım, G23.a.17.b.1.d-17.d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 659 ada 1 nolu parsel ile söz konusu parsellerin doğusunda yer alan tescil harici alan ve 3781, nolu parselin kuzey doğusunda yer alan tescil alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/1000 659/1, 0/3781 44 2018-12-13 651 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parsel ile 1249 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1201/20, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10, 1249/11, 1249/12, 1249/13, 1249/14, 1249/15, 1249/16, 1249/17, 1249/18, 1249/19, 1249/20, 1249/21, 1249/22, 1249/23, 1249/24, 1249/25 45 2018-12-13 652 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.a-d uygulama imar planı paftası, 189 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000-1/1000 189/9 46 2018-12-13 653 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.|9d nazım, F24d.l9d.ld uygulama imar planı paftası, 120 ada 10 nolu parsel ve civarında hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 12.04.2018 tarih ve 238 sayılı kararı ile kabul edilen nazım ve uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Çarşı 1/5000-1/1000 120/10 54 2018-12-13 661 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Mevkiinde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yalakdere 1/5000-1/1000 57 2018-12-13 664 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Köseköy koridoru ve Kocaeli Şehir Stadyumu Yolu" projesinin imar planlarına işlemesi ile ilgili hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 744 sayılı kararı ile itirazları değerlendirilen ve ikinci kez askıya çıkartılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 61 2018-12-13 668 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, F24d.12.b nazım imar planı paftası, 126 ada 36 nolu parsel, 138 ada 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çalköy 1/5000 126/36, 138/5, 138/6 40 2018-11-15 597 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, 3108 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000 24 2018-10-11 547 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, 4968 ada 1 nolu parselde Kocaeli Su Kanalizasyon İdaresi tarafından iletilen mevcut içme suyu hattının deplase projesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/5000-1/1000 24 2018-11-15 581 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a4 ve G23.a.22.a, 22.b nazım imar planı paftaları, Dİ11-D12 gelişme konut alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/50000-1/25000-1/5000 25 2018-11-15 582 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerisinde "Gebze D100 Karayolu Geçişi Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 33 2018-04-12 219 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 634 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Damlar 1/5000 634/1, 634/2 15 2018-11-15 572 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı