İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c1, G23.c2, G23c.03.c, 03.d ölçekli nazım imar planı paftaları, BY-4 Nolu "KÇA-Depolama Alanı-Sanayi Alanı" ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/25000-1/5000 19 2018-01-11 18 2018-03-19 2018-04-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11a-11.b-11.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 361 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağırganlı 1132254 37 2018-01-11 33 2018-03-19 2018-04-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 17, 24, 25, 27, 45 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan 1/5000-1/1000 1384/17, 1384/24, 1384/25, 1384/27, 1384/45, 1384/46 25 2018-01-11 23 2018-03-15 2018-04-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 37 2018-02-15 91 2018-03-12 2018-04-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1132254 38 2018-02-15 92 2018-03-12 2018-04-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 77 2017-12-14 739 2018-03-09 2018-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri, G22b.19.d nazım imar plan paftası, 449640-449820 yatay ve 4519480-4519350 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.6 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, Hürriyet, Yavuz Selim 1132254 44 2018-02-15 98 2018-03-07 2018-04-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000-1/1000 502/1, 502/2 25 2017-11-16 619 2018-03-05 2018-04-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yaya üst geçidinin planlara işlenmesi adına hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 45 2017-10-12 586 2018-02-28 2018-03-28 Askı Süresi Dolmuş
Çayırova Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan TEİAŞ güzergâhının işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1132254 21 2018-01-11 20 2018-02-20 2018-03-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallim Mahallesi, G22.b.25.b nazım imar planı paftası, 1408 ve 1409 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallim 1132254 0/1408, 0/1409 26 2018-01-11 24 2018-02-20 2018-03-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 363 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Babalı 1132254 38 2018-01-11 34 2018-02-20 2018-03-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10a-10.b-10.c-10.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 215 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Kurtyeri, Kefken 1132254 39 2018-01-11 35 2018-02-20 2018-03-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a-18b-18d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 13 2017-10-12 554 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a-18b-18d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 13 2017-10-12 554 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a-18b-18d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 13 2017-10-12 554 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a-18b-18d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 13 2017-10-12 554 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b.25d, G23b.24c nazım, G23b.25d.4a, G23b.24c.3b uygulama imar planı paftaları, 602 ada 3, 15, 19, 21 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 602/3, 602/15, 602/19, 602/21 52 2017-11-16 645 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık Mahalleleri, G23b.25d, G23c.05a, G23c.05b, G23c.05c nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa, Kullar Yakacık 1/5000 39 2017-12-14 702 2018-01-25 2018-02-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09.b.2.a uygulama imar planı paftası, 269 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Altınkent 1/1000 0/269 18 2017-11-16 612 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13 24 2017-11-16 618 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 38 2017-12-14 701 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G23c.04.c nazım imar planı paftası, 6057, 6058, 6059, 6060 ve 6061 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Aydınkent 1/5000 0/6057, 0/6058, 0/6059, 0/6060, 0/6061 41 2017-12-14 704 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3935 ada 27 ve 28 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Adem Yavuz 1/5000 3935/27, 3935/28 55 2017-12-14 718 2018-01-23 2018-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı