İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d.4d-9a nazım imar planı paftası, 127 ada 7 ve 128 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ereğli 1/5000 127/7, 128/1 55 2017-06-15 368 2017-07-21 2017-08-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Merkez, Kandıra, Gölcük, Gebze 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 68 2017-06-15 381 2017-07-19 2017-08-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.10a-10b nazım, G23c.10a.2c, G23c.10b.1a-1b-1c-1d, G23c.10b.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4,506.050-4,507.224 yatay, 497.570-499.166 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, Fatih, Paşadağ 1/50000-1/25000-1/5000 18 2017-05-11 253 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11.a-11.b.-11.d paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Bağırganlı 1/5000 48 2017-06-15 361 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Çalköy 1/5000 49 2017-06-15 362 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Babalı 1/5000 50 2017-06-15 363 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii, F24.d.09.c.-10.d-14.b-15.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, Kıncıllı 1/5000 52 2017-06-15 365 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10.a-10.b-10.c-10.d nazım imar plan paftaları, yaklaşık 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, Kurtyeri, Kefken 1/5000 53 2017-06-15 366 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b, F24.c.06.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, Cebeci 1/5000 54 2017-06-15 367 2017-07-11 2017-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597, 3598 19 2017-05-11 254 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.13d, 18b nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ile, 458 ada 1 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ve 2044 ada 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse, Cumhuriyet 1/5000 841/5, 458/1, 2044/4 22 2017-05-11 257 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 6102 ada içerisindeki Dini Tesis Alanı ve 2104 ada 1 nolu parselde yer alan Okul alanı arasındaki sınır değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Atatürk 1/5000 6102/0, 2104/1 23 2017-05-11 258 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 814 ada ve kuzeyinde yer alan Dini Tesis Alanının kadastral yol ile birleştirilmesi değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Atatürk 1/5000 814/0 24 2017-05-11 259 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4280/2, 4280/3, 4280/4, 4280/5, 4280/6 27 2017-05-11 262 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimarsinan 1/5000 3762/13, 3762/16 29 2017-05-11 264 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4681 ada 2 ve 4683 ada 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000-1/1000 4681/2, 4683/13 30 2017-05-11 265 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası 3689 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Arapçeşme 1/5000 3689/5 31 2017-05-11 266 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24b nazım ve G22b.24b.4a uygulama imar plan paftaları, 883 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile söz konusu parsellerin doğusundaki 6.00 mlik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000-1/1000 883/1, 883/2 32 2017-05-11 267 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c ÇDP, G23c1, G23c01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Halıdere 1/50000-1/25000-1/5000 33 2017-05-11 268 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi,G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, 472 ada 4 parsel ve 494 ada 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Topçular 1/25000-1/5000 472/4, 494/27 34 2017-05-11 269 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23C çevre düzeni, G23C1, G23c.02d nazım, G23c.02d.1c uygulama imar planı paftası, 377 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Donanma 1/50000-1/25000-1/5000 377/2 35 2017-05-11 270 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.3b uygulama imar planı paftası, 1490 ada 1 parselin güneyinde tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/25000-1/5000-1/1000 1490/1 38 2017-05-11 273 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24c-24d nazım, G23b.24c.4a-24d.3b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada 1, 13, 16, 17 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kemalpaşa 1/5000-1/1000 1023/1, 1023/13, 1023/16, 1023/17 39 2017-05-11 274 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b3, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 677 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/25000-1/5000-1/1000 677/1 43 2017-05-11 278 2017-06-30 2017-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı