İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.19.c-20.c-20.d-24.a-24.b-25.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 3. Bölge sınırı içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.08.2019 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, 1/5000, 1/25000 55 2019-11-14 420 2019-11-28 2019-12-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen Kocaeli İhsaniye Barajı Havzası havza sınırının ve koruma alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 34 2019-10-10 388 2019-11-18 2019-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftalarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 22 2019-08-22 301 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22b.18a. ve G.22b.19a. nazım, G.22b.18a.3a., G.22b.18a.3b., G.22b.18a.3c., G.22b.18a.3d. ile G.22b.19a.3a. uygulama imar planı paftaları, 1108, 1126, 1127, 5354, 5355, 5356, 5357, 2099 ve 2100 No’lu adalarda "Çayırova Tem E-5 Bağlantısına Paralel Yan Yol Revize Projesi" kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000-1/1000 13 2019-10-10 367 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22.b.23.c. nazım, G22.b.23.c.4b. ve G22.b.23.c.4c. uygulama imar planı paftası, uygun olmayan alan formasyonunda kalan "Konut Alanı" kullanımına sahip alanlarda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin planlara aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000 18 2019-10-10 372 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası, Gebze Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi sınırlarında İstanbul-Kocaeli (2*2) Bölünmüş yol projesi ve Gebze (Çayırova-Adapazarı) Hızlı Tren Hattı Projesinin imar planlarına işlenmesi ve ve Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, Dilovası-Gebze İlçe sınırlarında imar planı bütünlüğünün sağlanması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler, Denizli 1/5000 20 2019-10-10 374 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.07.b nazım imar paftası, 554 ada 8 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000 554/8 32 2019-10-10 386 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23.c03.c nazım imar planı paftası 792 ada 7 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karşıyaka 1/5000 792/7 12 2019-10-10 366 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.14.c nazım imar planı paftası, 199 ada 2 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 199/2, 199/6 21 2019-10-10 375 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.24.a nazım imar planı paftası 5004 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 5004/1, 5004/2, 5004/3, 5004/4, 5004/5, 5004/6, 5004/7 22 2019-10-10 376 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, GK19 No’lu gelişme bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 23 2019-10-10 377 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.20.a nazım, G22.b.20.a.2.c uygulama imar paftası, GK6 No’lu gelişme bölgesinde ve 134 ada 6 No’lu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/25000-1/5000-1/1000 134/6 24 2019-10-10 378 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, GK16 gelişme bölgesi içerisinde yer alan 15 metre genişliğindeki imar yolunun düzenlemesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği raporu, Balçık 1/5000 28 2019-10-10 382 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c. nazım, G23.c.02.c.03.a.- 03.d uygulama imar planı paftaları,234 ada 5 No’lu parsel ve güneydoğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000-1/1000 234/5 31 2019-10-10 385 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklü Çeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d- 18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi 1/5000 29 2019-10-10 383 2019-10-25 2019-11-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Belediyemiz Meclisi’nin 11.07.2019 tarih ve 62. gündem maddesi olarak görüşülen ve Komisyonumuzun tetkikine sunulan, Belediyemiz, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d.2.b uygulama imar planı paftası, 5549 ada 17, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, 1/1000 5549/17, 5549/18, 5549/19 62 2019-10-10 369 2019-10-24 2019-11-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b3 ve G22b18b- 19a nazım imar planı paftaları, 418 ada 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 nolu (eski 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nolu) parsellerde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/25000-1/5000 418/45, 418/46, 418/47, 418/48, 418/49, 418/50, 418/51, 418/52, 418/53, 418/54, 418/55, 418/56 49 2019-10-10 371 2019-10-24 2019-11-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Yaylacık Mahalleleri, G23.c.05.a-05.b nazım imar plan paftaları, 822 ada 2 No’lu parsel ve 836 ada17 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Yaylacık 1/5000 822/2, 836/17 19 2019-09-12 332 2019-10-04 2019-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde yapılan revizyon nazım imar planına yapılan 2.itirazların değerlendirilmesini içeren Belediyemiz Meclisinin 14.02.2019 tarih, 68 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 3.itirazların değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 26 2019-09-12 338 2019-10-04 2019-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde yapılan revizyon nazım imar planına yapılan 2.itirazların değerlendirilmesini içeren Belediyemiz Meclisinin 14.02.2019 tarih, 69 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 3.itirazların değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 29 2019-09-12 341 2019-10-04 2019-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Düzağaç Mahallesi, G23.c.07.a nazım, G23.c.07.a.2.a, 2.b uygulama imar plan paftası, 208, 221, 222, 223 No’lu adalar ile tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Düzağaç 1/5000-1/1000 37 2019-09-12 349 2019-10-04 2019-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası, 306 ada 7 No’lu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa 1/1000 306/7 38 2019-09-12 350 2019-10-02 2019-11-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallim ve Barış Mahalleleri, G22.b.3, G23.a.4 ve G22.b.25.b, G23.a.21.a. G22.b.20.c- 25.b nazım imar planı paftaları, Muallim Mahallesi ticaret bölgesi ile 6394 ada 10 nolu parselin doğusunda kalan kuzey- güney istikametli imar yolu ve bağlantı yollarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy, Barış 1/25000-1/5000 42 2019-07-11 268 2019-09-30 2019-10-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24.d çevre düzeni planı, G24.d2 ve G24.d.03.b, G24.d.04.a nazım, G24.d.03.b.3.c, 3.d, G24.d.04.a.3.a, G24.d.04.a.4.a, 4.b, 4.c, 4.d uygulama imar planı paftası, 512543- 514188 yatay, 4510939-4510636 düşey koordinatları arasında hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 29 2019-08-22 308 2019-09-30 2019-10-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı