İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2754/10 56 2016-04-14 232 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar plan paftası, 4682 nolu adanın tamamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4682/0 57 2016-04-14 233 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 86 ada 175 nolu(eski 100 ve 150 nolu) parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 86/175 60 2016-04-14 236 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000 0/1200 61 2016-04-14 237 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.4 nazım imar planı paftası, 483, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/25000-1/5000-1/1000 0/483, 0/495, 0/496, 0/497, 0/498, 0/499, 0/500, 0/501, 0/502, 0/503, 0/504, 0/505, 0/506, 0/511, 0/512, 0/513, 0/515, 0/516, 0/517, 0/518, 0/519, 0/520, 0/521, 0/522, 0/523 66 2016-04-14 242 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2406 sayılı kararı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000-1/1000 69 2016-04-14 245 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftası, 217 ada 251 nolu parselde TOKİ tarafından geliştirilen toplu konut projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000 217/251 71 2016-04-14 247 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.a Çevre Düzeni Planı, G23.a3, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d uygulama imar paftası, 968 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 3158, 7569 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni Planı, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman 1/25000-1/5000-1/1000 968/1, 968/2, 968/3, 0/3158, 0/7569 73 2016-04-14 249 2016-05-17 2016-06-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/25000-1/5000 62 2016-04-14 238 2016-05-09 2016-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Çayırköy Merkez 1/5000-1/1000 64 2016-04-14 240 2016-05-09 2016-06-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akviran, Pelitli 1/50000-1/25000-1/5000 34 2016-03-17 156 2016-05-02 2016-05-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24a.21c nazım, G24a.21c.4a uygulama imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parsel ile tescil harci alanda ve Arslanbey Mahallesi, G24d.01d nazım, G24d.01d.3c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000-1/1000 250/1, 110/1 48 2016-03-17 170 2016-05-02 2016-05-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kullar Mahallesi, G23c.05a.3b ve G23c.05b.04a uygulama imar planı paftaları, 159 ada 20 nolu parselin doğusunda, Park Alanı kullanımlı tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kullar 1/1000 159/20 24 2016-03-17 146 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem 1/5000 0/3430, 0/3431, 0/3432, 0/3433, 0/3434, 0/3435, 0/3436, 0/3442, 0/3443, 0/3444, 0/3445, 0/3446, 0/3462, 0/3463, 0/3464, 0/3465, 0/3466, 0/3467, 0/3468, 0/3469, 0/3470, 0/3476, 0/3495, 0/3496 27 2016-03-17 149 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 5157 ve 5158 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 0/722, 0/5157, 0/5158 28 2016-03-17 150 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.3c uygulama imar planı paftası, 5054 ada 2 parsel, 5055 ada 7 parsel ve 409 parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/50000-1/25000 5054/2, 5055/7, 0/409 32 2016-03-17 154 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, 1227 ada 2, 3, 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1227/2, 1227/3, 1227/5, 1227/7, 1227/8, 1227/9, 1227/10 38 2016-03-17 160 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.3 ve G23b.25c-G24a.21d nazım imar planı paftası dahilinde 765 ada 230 nolu parsel ve muhtelif parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/25000-1/5000 765/230 42 2016-03-17 164 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Hacı Hızır Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 405 ada 43 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhızır 1/5000-1/1000 405/43 43 2016-03-17 165 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıköy 1/5000 2832/1, 2832/2, 2832/3 44 2016-03-17 166 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1a uygulaması imar planı paftası, 348 ada, 122 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Veliahmet 1/1000 348/122 45 2016-03-17 167 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 455 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniyalı 1/5000 455/2 51 2016-03-17 173 2016-04-22 2016-05-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze-Darıca Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 325 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi 1/25000-1/5000 31 2016-02-11 102 2016-03-30 2016-04-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, G22b.18d, G22b.23a, G22b.23b, G22b.23c, G22b.24d nazım imar planı paftaları, 446162-449767 yatay 4518755-4514005 dikey koordinatları arasında yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 40 2016-01-14 40 2016-03-24 2016-04-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı