Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

19 ŞUBAT 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 7 Şubat, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeriAdresi Mevkii No/

Nevi (KullanımAlanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli+KDV

GeçiciTeminat/

İştirakTeminatı

Kiralama

Süresi

İhaleTarih/Saat

1

İzmit İlçesi Kozluk Mah.Salim Dervişoğlu Cad. No:42 (Sekapark içi) / Trambolin ve Şişme Oyun Grubu (300 m²)

12.000,00-TL

5.400,00-TL

50.000,00-TL

3 Yıl

(Sezonluk)

19.02.2020/10:36

2

KartepeİlçesiÇepniMah.BakırlıMevkii (Suadiye) /Bahçe Toprağı Depo Yeri (1362 m²)

385,00-TL

415,80-TL

1.000,00-TL

3 Yıl

19.02.2020/10:39

3

İzmit İlçesi Kabaoğlu Mah. Kent Ormanı İçi/ Büfe-Kafeterya (20 m² Kapalı,30 m²Açık)

870,00-TL

939,60-TL

2.000,00-TL

3 Yıl

19.02.2020/10:42

4

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mah. Fındık Sok. Mehmet Ali Paşa ve Sağlık Merkezi içi / Aile Sağlığı Merkezi (230,85 m²)

1.640,00-TL

1.771,20-TL

2.000,00-TL

3 Yıl

19.02.2020/10:45

5

Körfez İlçesi, Atalar mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Yarımca Kültür Merkezi İçi / Aile Sağlığı Merkezi (168,63 m²)

1.370,00-TL

1.479,60-TL

2.000,00-TL

3 Yıl

19.02.2020/10:48

6

İzmt İlçesi, Ovacık Mah. Kullar Cad. No:226 Merkez Hal Tesisi/ Sandık Tamir Yeri (6 m²)

130,00-TL

140,40-TL

500,00-TL

3 Yıl

19.02.2020/10:51

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

*Sezonluk Kiralamalar; 3 yıl süresince her yılın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır.

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.