Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

11-18 Mart 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 28 Şubat, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S. No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi(Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

GeçiciTeminat İştirakTeminatı

Kiralama

Süresi

İhaleTarihi/Saati /Usulü

1

İzmit - Malta Mah., 502 ada, 1parsel Kal.İş Merkezi, Zemin Kat 16 nolu İşyeri, (30m²)

225,00TL+KDV

243,00- TL

700,00- TL

3 Yıl

11.03.2020/10:00 Açık Teklif

2

Başiskele-Yeniköy Merkez Mah.331 ada, 2 parsel Kal. İş Merk.1. kat 32 No'lu İşy.(Depo) (30 m²)

200,00TL+KDV

216,00- TL

600,00- TL

3 Yıl

11.03.2020/10:03 Açık Teklif

3

İzmit- Karabaş Mah.558 Ada, 22 Parsel Heykel Sok. No:10(Kocaeli Fuar Alanı)/Elektrik Dağıtım Binası ve Trafo Alanı (765m²)

11.000,00TL+KDV

11.880,00-TL

10.000,00-TL

3 Yıl

11.03.2020/10:06 Açık Teklif

4

İzmit- Körfez Mah. Y.Emre Kült.Merk. İçi,Z.Kat; 17,18,19,20,21,22,23,25,26; 1.Kat; 1,2,3,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15 Nolu Bürolar (1352 m²)

62.000,00TL+KDV

223.200,00-TL

250.000,00-TL

10 Yıl

18.03.2020/10:00 Kapalı Teklif

5

İzmit Kozluk Mah.Salim Dervişoğlu Cad.No:44/2 Balık Ekmek Satış Yeri (400 m²)

4.500,00-TL+KDV

4.860,00- TL

15.000,00- TL

3 Yıl

18.03.2020/10:06

Açık Teklif

6

İzmit Durasan Mev.İzmit Mezbaha Tesisleri Altı, Sakatat İşleme ve Depolama yeri (Bina-55 m²)

350,00-TL+ KDV

378,00- TL

1.200,00- TL

3 Yıl

18.03.2020/10:09

Açık Teklif

7

İzmit Durasan Mev.İzmit Mezbaha Tesisleri Altı, Deri Muhafaza Deposu yeri (Arsa-500 m²)

400,00-TL+ KDV

432,00- TL

1.500,00- TL

3 Yıl

18.03.2020/10:12 Açık Teklif

8

İzmit İlçesi Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:42 (Sekapark içi) /Trambolin ve Şişme Oyun Grubu (300 m²)

12.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

50.000,00-TL

3 Yıl

(Sezonluk)

18.03.2020/ 10:15

Açık Teklif

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

*Sezonluk Kiralamalar; 3 yıl süresince her yılın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır.

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.