Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

3 HAZİRAN 2020 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 21 Mayıs, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:42 adresinde olan ve Sekapark içinde yer alan 300m²’lik açık alan "Trambolin ve Şişme Oyun Grubu" olarak Aylık 9.000TL+KDV muhammen kira bedeli ile 3 (üç) yıl sezonluk(5. 6. 7. 8. ve 9. aylar) olarak, 03 Haziran 2020 günü saat 10:06'da KBB Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı DİK/Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline(250TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (4.050TL) ve İştirak teminat (50.000TL) bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,

5-Nüfus Kayıt Örneği/ şirket ise Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,

6-İkametgâh Belgesi/ Adres beyanı,

7-Vekâlet katılımda Vekâletname ile vekilin imza beyanı,

**İstekliler, şartname ve ilanda istenen bütün belgelerin asıl veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 02.06.2020 Saat: 12:30'a kadar KBB Encümen Şb. Md. vereceklerdir.