İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "İlimtepe Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında hâlihazırda bulunan yolun revize edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 36 2018-06-13 349 2018-08-29 2018-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Çayırova Gebze ve Çayırova Belediyeleri, Gebze ve Çayırova İlçesi sınırları içerisinde "İzmit - İstanbul D-100 Devlet Yolu Çayırova Kavşağı Revizyonu Projesini" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 34 2018-04-12 220 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c1, G23.c2, G23.03c, 03d Nazım İmar Plan paftaları, BY-4 Nolu "KÇA- Depolama Alanı- Sanayi Alanı" ve çevresinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 11.01.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/25000-1/5000 14 2018-06-13 327 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi sınırları içeresinde yer alan 3000 ve 2522 nolu parsellere ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, Sarımeşe 1/25000-1/5000 0/3000, 0/2522 35 2018-06-13 348 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3.c uygulama imar planı paftası, 366 ada 29 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/1000 366/29 19 2018-07-12 374 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c-G22b.18.b nazım imar planı paftası, 597 ada 4 nolu parsel ve 849 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/1000 597/4, 849/1, 849/2 22 2018-07-12 377 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı ve Sırrıpaşa Mahalleleri, 2306 ada 9, 10 ve 11 nolu parseller ile 4479 ada 5 nolu parsele ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı, Sırrıpaşa 1/5000 2306/9, 2306/10, 2306/11, 4479/5 26 2018-07-12 381 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23.b.22.d nazım imar planı paftası 431, 869, 905 nolu parseller ve tescil harici alanda kalan yolun daraltılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan 1/5000 27 2018-07-12 382 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23a.21.b.4.d uygulama imar planı paftası, 312 ada 2, 3, 4, 6, 10, 11 nolu parseller ile 313 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Diliskelesi 1/5000-1/1000 0/431, 0/869, 0/905 28 2018-07-12 383 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.3, G22b.24a nazım imar planı paftası 1053 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış 1/25000-1/5000 1053/1 33 2018-07-12 388 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Düzağaç Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.c-3.d imar planı paftaları, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201 ve 202 nolu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Düzağaç 1/5000-1/1000 38 2018-07-12 393 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.d uygulama imar planı paftası, 1852 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/1000 1852/1, 1852/2 40 2018-07-12 395 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İzmit-Arızlı İ9 Gelişme Konut Alanı ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.03.2018 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Arızlı 1/5000 41 2018-07-12 396 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası, 2490 ada 5 ve 6 nolu parseller, 2491 ada 1 nolu parsel, 2492 ada 3 ve 4 nolu parsellerden geçen Nato Boru Hattı güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/25000-1/5000 2490/5, 2490/6, 2491/1, 2492/3, 2492/4 43 2018-07-12 398 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.24.c.3.c uygulama imar planı paftası, 3411 ada 6 nolu ve 3413 ada 2 nolu parseller ile 3413 ada ile 3411 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/1000 3411/6, 3413/2 45 2018-07-12 400 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mahallesi, G23d.07c nazım, G23d.07c.1b-1c uygulama imar planı paftaları, 122 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Oluklu 1/5000-1/1000 122/10 47 2018-07-12 402 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 61 ada 28 ve 29 parseller ile 817 ada 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000 61/28, 61/29, 817/1, 817/8 51 2018-07-12 406 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının 6.12.1. İSKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda yer alan Su Havzaları ile ilgili kısmında yapılan değişiklik ile ilgili raporu 25 2018-07-12 380 2018-08-28 2018-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 39 2018-07-12 394 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilindeki Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 48 2018-07-12 403 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kuzey Marmara Otoyolunun Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/25000 54 2018-07-12 409 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, 5744 ada 5, 5746 ada 4 nolu parseller (eski 1 nolu) ve 5745 ile 5746 nolu imar adaları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 5744/5, 5746/4 30 2018-07-12 385 2018-08-01 2018-08-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Dilovası sınırları içerisinde yer alan Muallim-2 Mahallesi geçişine ait ek kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, 1/25000-1/5000 25 2018-05-11 272 2018-07-31 2018-08-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ""Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı"" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 40 2018-05-11 287 2018-07-31 2018-08-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı