İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus ve Beylikbağı Mahalleleri, G22b.18c nazım imar planı paftaları, 4680 ada 1 nolu parsel, 4682 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4888 ada 2 nolu parselin doğu kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus, Beylikbağı 1/5000 4680/1, 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4682/4, 4682/, 4682/6, 4682/7, 4682/8, 4888/2 41 2018-04-12 227 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi,G22b.18d nazım imar planı paftası, 5497 ada ile 5587 ve 5588 adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000 5497/0, 5587/0, 5588/0 18 2018-05-11 265 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b çevre düzeni, G23b4 ve G23b.22a nazım, G23b.22a.4.b uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/483 24 2018-05-11 271 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım G23.b.21.c.4.b uygulama imar planı paftası, 752 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 752/13 45 2018-05-11 292 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a.22.a ve G.23.a.22.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/5000 27 2018-04-12 213 2018-06-25 2018-07-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftaları, 1181 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca 1/1000 1181/15 58 2018-05-17 309 2018-06-25 2018-07-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve proje çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Çayırova TEM-E5 Bağlantı Yoluna Paralel Yan Yol Ön Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ve bahse konu proje doğrultusunda planların revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 30 2018-03-15 146 2018-06-18 2018-07-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 403 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Altınkent 1/5000 403/1 19 2018-03-15 135 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediyeleri, Yuvacık Yakacık ve Karatepe Mahalleleri, G23c.10a nazım, G24d.6a.4b, G23c.10a.3a uygulama imar plan paftalarında, su depolarının planlara aktarılması adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Yakacık, Karatepe 1/5000-1/1000 21 2018-03-15 137 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G.23.a.17.a, G.23.a.16.b ve G23.a.12.d nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı raporu, Demirciler 1/5000 28 2018-04-12 214 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık Mahallesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 702 sayılı nazım imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa, Kullar Yakacık 1/5000 14 2018-05-11 261 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25.c - G23b.25.d ve G23c.05.a nazım, G23.b.25.c.4.a – 4.d, G23.b.25.d.3.a - 3.b – 3.c – 3.d, G23c.05.a.2.b – 2.a uygulama imar planı paftaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisi içerisinde ve güneyinde yer alan yol tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 16 2018-05-11 263 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 667 ada 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 667/11, 667/12 17 2018-05-11 264 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi Mustafapaşa ve Hacı Halil Mahallesi, G22b-24b Nazım, G22b-24b-1a,1b,2a uygulama imar planı paftaları, Gebze - Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa, Hacıhalil 1/5000-1/1000 30 2018-05-11 277 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G.23.c.03.c.4.a ve G.23.c.03.c.4.b uygulama imar planı paftaları 652 ada 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/1000 652/6, 652/11 35 2018-05-11 282 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03.c-G24d.04.d nazım imar planı paftaları, 714 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000 0/714 43 2018-05-11 290 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi (Eski Tepecik) sınırları dahilinde yer alan Konut Alanı ve Ticaret kullanımlı bölgede yoğunluk artışı yapılması ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000 44 2018-05-11 291 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a uygulama imar planı paftaları, 4757 ada, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış 1/1000 4757/11 53 2018-05-17 304 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.b.24c.4.b uygulama imar planı paftası, 1056 ada 55 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/1000 1056/55 57 2018-05-17 308 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi,G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 5087 ada 1 nolu parsel ve civarında hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 646 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içeresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 5087/1 59 2018-05-17 310 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi, G23b.24a, G23b.24d nazım, G23b.24a.4c/4d, G23b.24d.1a/1b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 159, 162, 317, 322, 324, 151, 152, 396, 414 nolu parseller ve çevresindeki taşınmazlar ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan, Fatih 1/5000-1/1000 997/159, 997/162, 997/317, 997/322, 997/324, 997/151, 997/152, 997/396, 997/414 60 2018-05-17 311 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23.a.25.a nazım imar plan paftası, 1390 ada 1 nolu parsel, 1392 ada 1,2,3, nolu parseller, 1393 ada 3,4,5 nolu parseller ve 1391 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kirazlıyalı 1/5000 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6, 1391/7, 1391/8, 1391/9, 1391/12 69 2018-03-15 185 2018-06-07 2018-07-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve 1/1000 ölçekli G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Yalı 1/50000-1/25000-1/5000-/1000 22 2018-04-12 208 2018-05-29 2018-06-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.d-25.a nazım imar planı paftaları,4518900-4517100 yatay, 449700-453600 düşey koordinatları arasında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu 1/25000 31 2018-05-11 278 2018-05-29 2018-06-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı