İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 61 ada 28 ve 29 parseller ile 817 ada 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000 61/28, 61/29, 817/1, 817/8 51 2018-07-12 406 2018-08-28 2018-09-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının 6.12.1. İSKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda yer alan Su Havzaları ile ilgili kısmında yapılan değişiklik ile ilgili raporu 25 2018-07-12 380 2018-08-28 2018-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 39 2018-07-12 394 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilindeki Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 48 2018-07-12 403 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kuzey Marmara Otoyolunun Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/25000 54 2018-07-12 409 2018-08-06 2018-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, 5744 ada 5, 5746 ada 4 nolu parseller (eski 1 nolu) ve 5745 ile 5746 nolu imar adaları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 5744/5, 5746/4 30 2018-07-12 385 2018-08-01 2018-08-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Dilovası sınırları içerisinde yer alan Muallim-2 Mahallesi geçişine ait ek kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, 1/25000-1/5000 25 2018-05-11 272 2018-07-31 2018-08-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ""Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı"" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 40 2018-05-11 287 2018-07-31 2018-08-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 45 2017-12-14 708 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 51 2017-12-14 714 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 78 2017-12-14 740 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 90 2017-12-14 752 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Merkez Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 93 2017-12-14 754 2018-07-27 2018-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar ve Mehmetali Paşa Mahalleleri, G23.b.23.c, G23.b.25.d nazım, G23.b.23.c.3.a ve G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 3329 nolu adanın batısındaki ve 5042 nolu adanın doğusunda yer alan tescil harici alan ile 5135 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar, Mehmetalipaşa 1/1000 3329/0, 5042/0, 5135/3, 5135/4 48 2018-04-12 234 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c09a.3d uygulama imar planı paftası, 876, 877, 878 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem 1/1000 0/876, 0/877, 0/878 13 2018-06-13 326 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı ve Kılıçaslan Mahallesi, 111 ada 80 nolu parselin bir kısmı ile 6387 nolu parselde HES projelerine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Kılıçaslan 1/1000 111/80, 0/6387 15 2018-06-13 328 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, Dİ-1, Dİ-2, Dİ-3 Gelişme Bölgeleri ile Dİ-14 Ticaret ve Dİ-15 Sanayi Bölgelerinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 18 2018-06-13 331 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a-19.b nazım, G22.b.19.a.3.c ve G22.b.19.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 5711 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 5711/1 22 2018-06-13 335 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 3260 ada 7 nolu parsel, 2935 ada 19, 27, 28, 29 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 3260/7, 2935/19, 2935/27, 2935/28, 2935/29 26 2018-06-13 339 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a4, G24.a.21a, 21d nazım, G24.a.21.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 3421, 4710, 4711, 8485, 9527 ve 9529 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/25000-1/5000-1/1000 0/3421, 0/4710, 0/4711, 0/8485, 0/9527, 0/9529 29 2018-06-13 342 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 104 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pazarköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 104/9 62 2018-03-15 178 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney ve Barbaros Mahalleleri, Kabakoz Mevkii, G23.b.4, G23.c.1 ile G23.b.21.c, 21.d, G23.c.01.b nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney, Barbaros 1/25000-1/5000 70 2018-03-15 186 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03.d nazım imar plan paftası, 1219 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu 1/5000-1/1000 0/1219 54 2018-04-12 240 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İpekyolu 1/5000 296/1, 297/1, 897/1 46 2018-02-15 100 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı