İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.c.02.a nazım ve G23.b.24.c.2.a – 2.d uygulama imar planı paftaları, 437 ada 30 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 437/30 60 2020-07-16 248 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu, Yeşilova ve Bekirdere Mahalleleri, G23.b çevre düzeni planı, G23.b3, G23.b.25.a – 24.b nazım, G23.b.24.b.3.b ve G23.b.25.a.4.a uygulama imar planı paftalarında yer alan Nato Boru Hattı güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu, Yeşilova, Bekirdere 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 61 2020-07-16 249 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.c.3.a uygulama imar planı paftası sınırları içersinde yer alan Tramvay Eğitim Kampüsü durağı ile seka park arasında yapılacak olan yaya üst geçidinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/1000 62 2020-07-16 250 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, meskun ve gelişme alanlarını içeren alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 66 2020-07-16 254 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.01.c nazım imar planı paftalarında 3075 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/5000 0/3075 68 2020-07-16 256 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.12.2019 tarih ve 474 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 23 2020-06-18 161 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23c.05d nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih, Yeşilyurt 1/5000 27 2020-07-16 215 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23.c.03.c nazım imar planı paftası 792 ada 9 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karşıyaka 1/5000 792/9 29 2020-07-16 217 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a4 nazım imar planı paftası, 463863-465585 yatay, 4521213-4522814 düşey koordinatları arasında yer alan İmes Güney Yan Yol 2. Etap Projesi’nin imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/50000-1/25000 39 2020-07-16 227 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Elbizli Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.2 nazım imar planı paftası, 124 adanın doğusundaki bir kısım tescil harici alanda hazırlanan 1/50.000 çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Elbizli 1/50000-1/25000 43 2020-07-16 231 2020-08-27 2020-09-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince-Körfez Derince ve Körfez Belediyeleri, Yenikent ve Yavuz Sultan Selim Mahalleri, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G.23.b.22.a-21.b nazım, 1/1000 ölçekli G.23.b.22.a.4.a.-4.b-4.c-4.d, G.23.b.21.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı -plan notları değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent, Yavuz Sultan Selim 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 38 2020-07-16 226 2020-08-17 2020-09-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d. nazım imar planı paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 No’lu, 1856 ada 3 No’lu, 1860 ada 1 ve 2 No’lu, 1861 ada 1 No’lu, 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 No’lu, 1858 ada 2-3-4-5-6 ve 21(eski 13 No’lu parselin bir kısmı) No’lu parsellerde hazırlanan ve ikinci kez askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/5000 193/2, 193/3, 193/8, 193/11, 193/15, 1856/3, 1860/1, 1860/2, 1861/1, 1863/1,1863/2, 1863/3, 1863/4, 1863/5, 1863/6, 1863/7, 1863/8, 1863/9, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1858/5, 1858/6, 1858/21 63 2020-07-16 251 2020-08-17 2020-09-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez, Derince, İzmit, Kartepe Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe İlçeleri sınırları dahilinde, 380kV Adapazarı-Tepeören (Yenileme) Enerji İletim Hattı (Kuzey), 380 kV Adapazarı-Tepeören Yenileme) Enerji İletim Hattı (Güney) ve 154 kV Adapazarı- Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören (Yenileme)Enerji İletim Hattı yenileme çalışmasının meri imar planına aktarılmasını içeren 1/50.000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 39 2020-02-13 78 2020-08-14 2020-09-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kalan 6501 ada 1-2-3 No’lu parseller ve 43 ada 20, 208 ve 211 No’lu parseller ile 43 ada 211 No’lu parselin güneyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/5000-1/1000 43/20, 43/208, 43/211 49 2020-07-16 237 2020-08-13 2020-09-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.a uygulama imar plan paftaları,5729 ada 1 No’lu parsel ve civarında “Terminal Alanı Projesi” kapsamında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/25000-1/5000-1/1000 5729/1 47 2020-07-16 235 2020-08-05 2020-09-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22.b.19.c nazım ve G22.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı içerisinde 43 ada 211 No’lu parsel ve bu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/5000-1/1000 43/211 48 2020-07-16 236 2020-08-05 2020-09-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, G.22.b.17.c.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, “Fatih Marmaray İstasyonu ve Çayırova Marmaray İstasyonu Mevkii Otopark Projesi” kapsamında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/25000-1/5000-1/1000 50 2020-07-16 238 2020-08-05 2020-09-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi sınırlarında, "Gebze TEM yanyollar 2. Etap projesinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2019 tarih 407 sayılı kararı ile kabul edilen imar planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 30 2020-03-12 110 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 1078 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 No’lu parseller ile 1082, 1083, 1084, 1085 No’lu adalarda hazırlanan nazım imar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1078/5, 1078/6 51 2020-03-12 130 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, İnönü ve Yeni Mahalleleri, G22.b.18.a.3.c, G22.b.18.b.4.d ve G22.b.18.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 5331 ada 8 No’lu parsel, 5332 ada 1, 3 No’lu parseller, 5334 ada 1, 2, 3 No’lu parseller, adalar arasındaki tescil harici alan ile 1362 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü, Yeni 1/1000 5331/8, 5332/1, 5332/3, 5334/1, 5334/2, 5334/3, 1362/1 20 2020-06-18 158 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c.2.b - G22.b.24.a.4.a, 4.d uygulama imar planı paftası, 253 ada 10 No’lu parsel ile 462 ada 5 ve 13 No’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/1000 253/10, 462/5, 462/13 21 2020-06-18 159 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 946 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 No’lu parseller ile 947 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/500 946/25, 946/26, 946/27, 946/28, 946/29, 946/30, 946/31, 946/32, 946/33, 946/34, 947/1 26 2020-06-18 164 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.b.19.c.3.a - 3.b uygulama imar planı paftaları, 3601 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/1000 3601/1 27 2020-06-18 165 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi sınırlarında kalan İstanbul-Kocaeli İl Yolu K-6 Gebze-Şile Yolu Köprülü Kavşağı Kol-1 Revizyon Projesi ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı,1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000 28 2020-06-18 166 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı