İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası 3955 ada 6 ve 9 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 3955/6, 3955/9 31 2020-06-18 169 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a. nazım imar planı paftası 2402 ada 1 No’lu parsel ve 2396 ada 14 No’lu parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 2402/1, 2396/14 32 2020-06-18 170 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, Denizli Mahallesi, GK10 gelişme bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 33 2020-06-18 171 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c.2.c-3.b uygulama imar planı paftaları, 1990, 2455, 2456, 2457, 2458, 2461, 2462, 2463, 2794, 2795, 2796, 2797, 2875 ve 2876 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000-1/1000 0/1990, 0/2455, 0/2456, 0/2457, 0/2458, 0/2461, 0/2462, 0/2463, 0/2794, 0/2795, 0/2796, 0/2797, 0/2875, 0/2876 35 2020-06-18 173 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Şirintepe, Tüysüzler ve Mehmetalipaşa Mahalleleri, G23.b.23.d.1.c - G23.b.24.a.3.a - 3.d - G23.b.25.d.1.c - 1.d uygulama imar planı paftaları, 1279 ada 477 No’lu parsel, 1797 ada 1 No’lu parsel ile 3242 ada 2, 3, 4 No’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirintepe, Tüysüzler, Mehmetalipaşa 1/1000 1279/477, 1797/1, 3242/2, 3242/3, 3242/4 37 2020-06-18 175 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri, G23.b.24.c ve G23.b.24.d nazım, G23.b.24.c.1.d, G23.b.24.c.4.a ve G23.b.24.d.3.b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada, 20 ve 13 No’lu parsel ile 13 No’lu parselin güneyindeki tescil harici alan ve 279 ada 11 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa, Kemalpaşa 1/5000-1/1000 1023/20, 1023/13, 279/11 40 2020-06-18 178 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataşehir Mahallesi, G24.d.01.c.4.d - G24.d.06.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 154 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataşehir 1/1000 154/1 42 2020-06-18 180 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23.b.21.d.1.d uygulama imar planı paftası, 287 ada 10 No’lu parsel ile parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/1000 287/10 46 2020-06-18 184 2020-07-24 2020-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.d uygulama imar plan paftası, 1274 ada 1, 1275 ada 1, 1278 ada 1 No’lu parseller ile tescil harici 1276 ada 1 No’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emek 1/1000 1274/1, 1275/1, 1278/1, 1276/1 22 2020-06-18 160 2020-07-16 2020-08-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.a uygulama imar plan paftası, 5727 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 5727/1 34 2020-06-18 172 2020-07-16 2020-08-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.b uygulama imar plan paftası, 41 No’lu şuyulandırma bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000-1/1000 43 2020-03-12 122 2020-06-29 2020-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel, Gölcük Karamürsel ve Gölcük Belediyesi, Senaiye Mahallesi ile Osmaniye, Nusretiye, Suludere, Sofular Mahalleleri, G23.d 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni, G23.d.02- 03, 1/25.000 Ölçekli Nazım, G23.d.09.c- 14.b- 14.c- 15.d, G23.d.09.d 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftaları dahilinde, Rüzgar Elektrik Santrali Projesine (RES) ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Senaiye, Osmaniye, Nusretiye, Suludere, Sofular 1/50000-1/25000-1/5000 44 2020-03-12 123 2020-06-23 2020-07-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.1 ve G23c.03d nazım imar planı paftalarında kalan, B-9 No’lu Depolama-KDKÇA bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile sosyal donatı tablosu değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/25000-1/5000 26 2020-03-12 106 2020-05-27 2020-06-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi, G24.d.06.a. nazım imar planı paftası, 253 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/5000 253/11 50 2020-03-12 129 2020-05-12 2020-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Piri Reis ve Yalı Mahalleleri, G22.b.23.a-23.b- 23.c-23.d, G22.b.24.a-24.d nazım imar planı paftaları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nenehatun, Piri Reis, Yalı 1/5000 20 2020-02-13 59 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2.c uygulama imar planı paftası, 102, 103, 213, 225 ve 237 No’lu adalara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Körfez, Sahil 1/5000-1/1000 27 2020-03-12 107 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2.c uygulama imar planı paftası, 102, 103, 213, 225 ve 237 No’lu adaların içerisinde bulunduğu, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.02.2012 tarih ve 306 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen sit sınırının revize edilmesi ve Piri Reis Caddesi yol projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Sahil 1/25000-1/5000-1/1000 28 2020-03-12 108 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası 395 ada 157, 187, 930 ve 19 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 395/157, 395/187, 395/930, 395/19 33 2020-03-12 112 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b çevre düzeni, G22.b.3, G22.20.a nazım imar planı paftası, 153 ada 513 (eski 1509) No’lu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, Pelitli 1/25000-1/5000 153/513 36 2020-03-12 115 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi G23.c.01.c. nazım, G23.c.01.c.04.a uygulama imar planı paftası 1233 ada 53 ve 54 No’lu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yukarı 1/5000-1/1000 1233/53, 1233/54 40 2020-03-12 119 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23c02.d nazım imar planı paftası, 439 ada 1 No’lu parsel ve 440 ada 1 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Topçular 1/5000 439/1, 440/1 41 2020-03-12 120 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a uygulama imar planı paftası, 159, 160, 161 ve 168 No’lu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piyale Paşa 1/5000-1/1000 42 2020-03-12 121 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a - 08.b nazım imar planı paftaları, 124 ada, 127 ada 12, 13, 14, 15 No’lu parseller ve 111 ada 7, 8 ve 13 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pazarköy 1/5000 127/12, 127/13, 127/14, 127/15, 111/7, 111/8, 111/13 45 2020-03-12 124 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım imar planı paftası, 212 ada 1 No’lu parsel ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000 212/1 49 2020-03-12 128 2020-04-27 2020-05-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı