İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25.a nazım, G23b.25.a.2.d uygulama imar planı paftası, 752 ada 10 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000-1/1000 752/10 13 2021-05-28 268 2021-07-01 2021-08-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Havuzlubahçe Mahallesi, G23.c.08.c nazım imar planı paftası 259 ada 2 ve 3 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Havuzlubahçe 1/5000 259/2, 259/3 26 2021-05-24 219 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.3.a uygulama imar planı paftaları, 7312 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/1000 0/7312 30 2021-05-24 223 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c-25.d nazım imar planı paftaları, 2362 No’lu parsel ile 242 ada 1 No’lu parseller arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000 0/2362, 242/1 31 2021-05-24 224 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yeni Mahalle, G22.b.18.a-18.b nazım, G22.b.18.a.3.c-18.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 5331, 5332 ve 5334 No’lu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000-1/1000 33 2021-05-24 226 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet ve Adem Yavuz Mahalleleri, G22.b.18.c, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 6365 ada 1 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan, 6362/PARK, 6362 ada 1 No’lu parsel ile söz konusu parselin doğusu ve batısındaki tescil harici alanlar ile 6363 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Ademyavuz 1/5000 6365/1, 6362/1, 6363/1 39 2021-05-24 232 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi G23.c.02.c.03.d ve 04.c uygulama imar planı paftaları 607 parsel ve civarı ile 389 ada 1 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/1000 0/607, 389/1 42 2021-05-24 235 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Nusretiye Mahallesi, G24.d.02.c nazım imar planı paftası, 101 ada 19 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nusretiye 1/5000 101/19 56 2021-05-24 249 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Kılıçaslan Mahalleleri, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeniköy, Kılıçaslan 1/5000 2 2021-05-28 257 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 375 ada 30 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 08.04.2021 tarihli 5145 Kurul Kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca 1/1000 375/30 11 2021-05-28 266 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.4.c ve G23.b.24.a.4.d uygulama imar planı paftaları, x: 4515733.189 – 4515875.651, y: 491990.525 – 492508.278 koordinatları arasında hazırlanan 08.04.2021 tarihli 5144 Kurul Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 12 2021-05-28 267 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, g23c03c-g23c08b nazım, g23c03c3a- g23c03c3b- g23c03c3c- g23c03c3d- g23c08b2a- g23c08b2b-g23c08b2d uygulama imar plan paftası, İsimsiz Dere'nin planlara aktarılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik raporu, Yeniköy 1/5000-1/1000 3 2021-03-11 121 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 8 2021-03-11 126 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Tepecik Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2a/2b/2c/2d uygulama imar planı paftaları, Zorlu Sokağın güneyinden geçen Zorlu Dere güzergâhının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000-1/1000 12 2021-04-15 163 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3.a, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d uygulama imar planı paftası, Başiskele Emniyet Binası Ulaşım Projesi’nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa 1/5000-1/1000 17 2021-04-15 168 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.12.d-16.b-17.a nazım imar plan paftaları, Bakanlık Olur’u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanlarına ait sınırların plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 35 2021-05-24 228 2021-06-22 2021-07-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Karamürsel İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile bu plan revizyonlarına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 32 2021-04-15 183 2021-06-17 2021-07-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım imar plan paftaları ile 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftalarında yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 40 2021-05-24 233 2021-06-15 2021-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Nasuhlar Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.2 nazım imar planı paftası, 113 ada 28 parselin kuzeyinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nasuhlar 1/50000-1/25000 113/28 10 2021-03-16 150 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.c uygulama imar planı paftası, 1516 ada 1 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 1516/1, 1516/5 13 2021-04-15 164 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.4.c uygulama imar planı paftası, 6098 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/6098 14 2021-04-15 165 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24. nazım imar planı paftası, 4424 ada 1 No’lu, 4423 ada 5 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 4424/1, 4423/5, 4423/6 26 2021-04-15 177 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.24.c nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.24.c.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları, “İzmit Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında” hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Karabaş 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 50 2021-05-24 243 2021-06-08 2021-07-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Belediyemiz Kandıra İlçesi sınırlan içerisinde yer alan Kandıra Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında 3 adet türbin ve bağlantı yollarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği değerlendirilerek 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirlenen söz konusu plan hususunda ; 1/5000-1/1000 2021-05-26 2021-05-27 2021-06-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım