İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mahallesi, G23.d çevre düzeni, G23.d.2 ve G23.d.05.c nazım imar planı paftaları, Manastır Tepe mevkiinde bulunan alanda hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı 1/50000-1/25000-1/5000 34 2020-10-15 388 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman 1/1000 307/1 13 2020-11-26 484 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 40 ada 1 No’lu parsel ve 58 ada 5 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhangazi 1/5000-1/1000 40/1, 58/5 20 2020-12-17 518 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c nazım imar planı paftası,168 ve 169 No’lu adaların arasındaki tescil harici alan ve 187 ada 4 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000 187/4 20 2021-01-14 20 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c05.c- d, G23c.10.a-b nazım imar planı paftaları, 1051 No’lu parsel ve 1116 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/1051, 1116/1 13 2021-02-11 75 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.3.a-3.b uygulama imar plan paftaları, 304 ada 1 No’lu parsel ve parselin güneydoğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000 304/1 14 2021-02-11 76 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası, 96 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000 96/11 30 2021-02-11 90 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G24a çevre düzeni, G24a3 ve G24a.14c, G24a.15d, G24a.19b, G24a.20a nazım imar planı paftaları, Akmeşe Bölgesi Mevcut ve İ-3 Gelişme Konut Bölgesi dahilinde alınan ve yenilenen kurum görüşleri ve yapılan analitik etüt çalışmaları kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akmeşe Cumhuriyet, Atatürk 1/50000-1/25000-1/5000 34 2021-02-11 94 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftası, 1453 ada 6 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/1000 1453/6 13 2021-02-16 115 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23.b.25.b nazım G23.b.25.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 193 ada 5 No’lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 193/5 16 2021-02-16 118 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ümmiye Mahallesi, G23.c.1 nazım, G23.c.12.b.1.b uygulama imar planı paftası, 127 ada 9,10 No’lu, 126 ada 1 ve 4 No’lu parseller ile parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ümmiye 1/1000 127/9, 127/10, 126/1, 126/4 31 2021-02-11 91 2021-03-24 2021-04-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.22.c nazım, G.23.b.22.c.1.b – 1.c – 2.d uygulama imar planı paftaları, 259, 262, 263, 270 ve 2404 No’lu parseller ile söz konusu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/25000-1/5000-1/1000 40 2020-11-12 444 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 1 ada 1674 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 48 2020-11-12 452 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.b uygulama imar planı paftası, 989 ada 24 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 55 2020-11-12 459 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy mevkii, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan ve Şehit Ekrem Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, B-1 ve B2 Gelişme Konut Bölgesi olarak tanımlı alanlarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan, Şehitekrem 1/50000-1/25000-1/5000 17 2020-12-17 515 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk ve Emek Mahalleleri, G22.b.3 ve G22.b.19.d ve G22.b.18.b nazım imar planı paftaları, 807 ada 4, 9, 11 ve 15 No’lu parsellerin bir kısmı ve 1612 ada 9 No’lu parselde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk, Emek 1/25000-1/5000 807/4, 807/9, 807/11, 807/15, 1612/9 19 2020-12-17 517 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık ve Pelitli Mahalleleri, G22.b.14.c-15.c-15.d nazım imar planı paftaları, 208 ada 1 No’lu ve 252 ada 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık, Pelitli 1/5000 208/1, 252/4 22 2020-12-17 520 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım imar planı paftası 1686 ada 8 No’lu parsel ile kuzeyinde ve batısında yer alan 7 metrelik imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/5000 1686/8 23 2021-01-14 23 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.20.c-20.d-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 30 2021-01-14 30 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, GK5 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 24 2021-02-11 84 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 198 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/5000 198/1 33 2021-02-11 93 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, F24.d.12.b nazım imar planı paftasında kalan 134 No’lu ada 1 No’lu parsel ve çevresindeki imar yollarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çalköy 1/5000 134/1 37 2021-02-11 97 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Kışladüzü Mahallesi, G23.a.23.b nazım imar planı paftası, 5154 ve 4861 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kışladüzü 1/5000 0/5154, 0/4861 39 2021-02-11 99 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları, eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Yalı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2021-02-11 83 2021-03-05 2021-04-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım