14 NİSAN 2021 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 3 Nisan, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:44/2 adresinde bulunan , 400 m2 Açık Alana sahip olan Sekapark Balık Ekmek Satış Yeri için 8.000,00-TL+KDV Aylık Muhammen Kira Bedeli ve 5 (beş) yıl süre ile 14 NİSAN 2021 tarihinde saat 10:33te, 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda kiralama ihalelesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (14.400,00-TL) ve İştirak Teminatı (300.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,

4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım