2 EYLÜL 2020 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 25 Ağustos, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Serdar Gökbayrak Üst Geçidi altında bulunan 18m²’lik alanın Büfe Yeri olarak Aylık 1.500,00TL+KDV muhammen kira bedeli ile 3 (üç) yıl olarak, 02 Eylül 2020 günü 10:00 KBB Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı DİK/Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline(500,00TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (1.620,00TL) ve İştirak teminat (15.000,00TL) bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,

5-Nüfus Kayıt Örneği/ şirket ise Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,

6-İkametgâh Belg./ Adres beyanı,

7-Vekâlet katılımda Vekâletname ile vekilin imza beyanı,

8- Büfe faaliyeti ile ilgili resmi kurumlardan alınmış belge

*İstekliler, şartname ve ilanda istenen bütün belgelerin asıl veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç bir iş günü öncesi Saat: 12:30'a kadar KBB Encümen Şb. Md. vereceklerdir.